Geslaagde trainingen bij Autoriteit Persoonsgegevens


Alle juridisch medewerkers van afdeling Informatie- en Meldpunt Privacy binnen Autoriteit Persoonsgegevens hebben onlangs de trainingen van Mies & Partners gevolgd. Centraal stonden de thema’s: hanteren van een gesprekstructuur, innemen van de vraag, omgaan met emoties, boosheid en agressie. Enkele reacties van deelnemers: ‘heel praktijkgericht en erg prettig dat we in kleine groepjes konden oefenen met onze eigen casuïstiek, de oefeningen waren echt op onze praktijk gebaseerd, knap! Ik vond het fijn dat er niet gezegd werd dat iets perse op 1 manier moest, we konden per persoon kijken wat er het beste werkte. Het spel van de acteurs was zodanig echt, dat ik meteen in de oefening getrokken werd. De structuur van het gesprek geeft mij veel houvast, ik merk dat ik hier veel winst mee kan boeken! Ik ga duidelijker mijn grenzen aan geven, ik wil bellers graag helpen en bewaak nu beter de manier waarop ik zelf behandeld wordt. ‘

Claudia presenteert 75 jaar Bevrijding Breda in Grote Kerk


Op 19 oktober jl. presenteerde Claudia Mies het herdenkingsconcert 75 jaar Bevrijding van Breda. In de prachtige locatie van de Grote Kerk was een avondvullend programma. Amor Musae verzorgde de muzikale omlijsting, samen met het Bredaas Mannenkoor. De solisten Mei Lin Bos op viool en Wilma Bierens, sopraan, gaven het concert extra cachet. Claudia: ‘het was een bijzondere ervaring, temeer omdat de dankbaarheid vanuit het publiek met betrekking tot de heldendaden van de eerste Poolse divisie zo merkbaar was. Amor Musae is een gerenommeerd orkest uit Breda, het programma dat zij o.l.v. Frans van Dun hadden samengesteld was aangrijpend en prachtig uitgevoerd. Het was een eer om hieraan deel uit te maken!’.

Leidinggeven voor Districtleiders Würth Nederland


Sinds 2018 verzorgen wij Leiderschapstrainingen bij Würth Nederland. Een bedrijf met internationale allure, dat hard aan de weg timmert om hun leidinggevenden te ondersteunen om zich te professionaliseren. Inmiddels hebben wij de tweede module voor ca. 25 Districtleiders afgerond met als onderwerp: het voeren van planningsgesprekken. Deelnemers zijn erg enthousiast over de concrete handvatten voor hun dagelijkse praktijk: ‘Fijn dat we gebruik kunnen maken van een externe deskundige. Het oefenen met de professioneel trainingsacteur is echt een meerwaarde. Deze trainingen helpen ons echt heel erg om naar ons zelf te kijken en meer invloed te pakken op onze rol.’ Thema’s als Verantwoordelijkheid nemen en geven, Eigenaarschap en Voorbeeldgedrag zijn in de modules verweven.

Ook voor de leidinggevenden binnen Logistiek organiseerden we dit voorjaar 3 trainingsdagen met als focus om medewerkers te motiveren en goed voorbereid de maandgesprekken over flexibele beloning in te gaan.

De hands on mentaliteit en oog voor kwaliteit zijn belangrijke waarden die in deze samenwerking wederzijds worden gewaardeerd!

 

Coaching volgens methodiek Byron Katie bij Mies & Partners


The Work, een methodiek ontwikkeld door Byron Katie kan veel helderheid en opluchting opleveren als je last hebt van gedachten en overtuigingen, die verdriet en lijden veroorzaken. Vaak is een gebeurtenis, zoals negatieve feedback van je leidinggevende, een afwijzing van een vriend, niet de oorzaak van jouw lijden, maar zijn het vooral de gedachtes die je hierover hebt uit het verleden of de toekomst, die je dwars zitten. Je maakt er een eigen verhaal of film van, met vaak behoorlijk wat drama erin….. Als je bijvoorbeeld boos bent op iemand, als je vindt dat je onrechtvaardig behandeld wordt door iemand, als je verdrietig bent door wat anderen tegen je zeggen: do The Work!

Met de 4 vragen van Byron Katie onderzoek je een gedachte of overtuiging. Heel simpel en heel effectief!

Is het waar? Antwoord met ja of nee…..

Kan je absoluut weten dat het waar is? Antwoord met ja of nee….

Hoe reageer je, wat gebeurt er als je in de gedachte gelooft?

Wie zou je zijn zonder de gedachte? Keer de gedachte om…

Als je deze methodiek regelmatig toepast en je gedachten onderzoekt, ontdek je dat de waarheid vaak heel anders is dan je denkt en ook veel minder pijnlijk. Je gaat leven vanuit de waarheid en je kunt herkennen als je gedachten de bocht uitvliegen. In het begin is het fijn om deze methodiek onder begeleiding van een coach eigen te maken. Zeker ook omdat een coach verdiepende vragen kan stellen, die bij deze 4 vragen horen. Wij helpen je daar heel graag mee! No nonsense, praktisch en een echte eye-opener.

Lees ook eens haar boeken, of bekijk voorbeelden van sessies met Byron Katie op internet.

 

Pilot Multiproblematiek RvR van start!


De Raad voor Rechtsbijstand werkt aan een interessante pilot Multiproblematiek. Door middel van het vroegtijdig signaleren en vaststellen van multiproblematiek bij klanten die zich melden bij de eerstelijns dienstverlening van het Juridisch Loket, gevolgd door een verwijzing met warme overdracht van gegevens naar juridische, maatschappelijke en financiële hulpverlenende organisaties wordt gestreefd naar een duurzame, meer structurele oplossing.

Wij zijn erg blij met de opdracht om medewerkers van de pilot te gaan trainen op het gebied van de Gespreksvaardigheden, die hierbij komen kijken. Hoe krijg je een klant bereid om zoveel persoonlijke informatie te delen? Hoe breng je structuur aan in een gesprek, waar heel veel info op tafel komt? Hoe pak je de regie? Hoe ga je om met schaamte en ontkenning van het probleem door de klant.

Namens Mies & Partners trainen Gabrielle en Jette de komende maand medewerkers van het Juridisch Loket in Utrecht en Groningen. Succes gewenst! We hopen erop dat de pilot slaagt en er een landelijke uitrol komt van deze werkwijze. Dit is nu echt een voorbeeld van integrale aanpak, die duurzaam is en waar mensen echt mee geholpen worden. Chapeau RvR, en met name Angelique van der Arend en Linda Strating- van der Grint, de drijvende krachten achter deze pilot.

Interessante congresdag NVTG!


De Nederlandse Vereniging voor Technologie binnen de Gezondheidszorg had een zeer geslaagde editie van haar jaarlijkse Congres dat werd gehouden in Hart van Holland, te Nijkerk. Claudia verzorgde het dagvoorzitterschap! Het thema van deze editie was Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording.

Deelnemers werken als bijvoorbeeld hoofd technische dienst binnen ziekenhuizen, zorgcentra, etc. en/of werken bij bedrijven die technologie binnen deze sector leveren.

Diverse sprekers uit de branche, maar ook van daarbuiten, brachten interessante ideeën en resultaten uit hun eigen werkveld in. Claudia had als focus om de deelnemers na iedere spreker de brug naar hun eigen praktijk te laten slaan. Het gesprek kwam goed los en zette zich voort op de bedrijvenmarkt, die aan het congres gekoppeld was.

Holland Water, een bedrijf dat gespecialiseerd is in veilig drink- en koelwater, was hoofdsponsor en zorgde voor een spetterende slotact waarin Golden Earring drummer Cezar Zuiderwijk een Masterclass drummen gaf.

Workshops Agressiewijzer van start voor alle vestgingen van het Juridisch Loket


In 2017 zijn Claudia en Deniz vanuit Mies & Partners actief betrokken geweest bij het samenstellen van een Agressiewijzer voor het Juridisch Loket. Opgesteld voor en door medewerkers in een integrale aanpak.

Het onderwerp omgaan met boosheid en agressie staat al jaren prominent op de agenda van deze organisatie. Met het aanscherpen van de visie (Emotie mag, agressie niet!) en het opstellen van een praktische wijzer, krijgen alle medewerkers heel duidelijk in beeld wat ze kunnen doen aan preventie, tijdens een incident en ook wat er na afloop wordt gedaan.

Eerste reacties van medewerkers: het is prettig dat we nu 1 lijn kunnen trekken, doordat we situaties nu objectief inschatten. We stellen duidelijke grenzen aan agressie en weten nu ook goed wanneer we klanten nog een kans geven gedrag aan te passen, en wanneer we de dienstverlening beëindigen.

Inmiddels zijn we ook gestart met de bijbehorende workshops, die Deniz, Emile en Gabrielle namens Mies & Partners verzorgen voor alle medewerkers van het JL. De workshops vinden plaats in het team op de eigen vestiging. Naast het herkennen van groen, oranje en rood gedrag aan de hand van filmpjes gaan we samen aan de slag om teamafspraken te maken en een simulatie te doen op de werkvloer.

Erg leuk om te doen en ook om te zien hoe medewerkers betrokken zijn om samen een goede werksfeer voor henzelf en klanten te creëren!

 

Eerste editie van ‘omgaan met clienten met LVB, 8PE Punten’ beoordeeld met een 9,5!


Op 1 december jl. volgde een groepje betrokken bewindvoerders voor de eerste keer onze opleidingsdag ‘Omgaan met cliënten met LVB’. Een aantal reacties van hen:

 • De trainer Jeroen is een hele ervaren man uit de praktijk. Hij is bovendien ontzettend aardig en wist de groep heel prettig te begeleiden. De trainingsacteur Joost wist echt precies het gedrag van mijn cliënten in beeld te brengen, zijn feedback heeft mij houvast gegeven om dit meteen bij mijn cliënten toe te passen.
 • Het is verhelderend om anders naar je cliënten te kijken, dat lukt mij na deze dag veel beter. Ik weet nu dat cliënten soms veel jonger zijn dan hun eigenlijke leeftijd en heb heel veel handvatten om hen anders te benaderen. Het geeft mij rust en zelfvertrouwen.
 • Super leuke en leerzame dag, goed verzorgd, heel fijn dat we met een klein groepje waren! De dag vloog voorbij en ik ga naar huis met een lading concrete kennis.
 • Hele kundige begeleiding door Jeroen en Joost. Heel praktijkgericht ook. Hier heb je tenminste echt iets aan….

Ze beoordeelden de dag met een gemiddeld cijfer: 9,5. Dankjewel voor jullie positieve feedback!

Op 1 juni a.s. staat de tweede editie van deze dag gepland. Kom jij ook?

Veel bewindvoerders hebben cliënten met LVB (Licht Verstandelijke Beperking) in hun praktijk. Communicatie met hen verloopt niet altijd eenvouding.

Speciaal voor deze doelgroep hebben we een experttrainer en een professioneel trainingsacteur die een interessante opleidingsdag verzorgen die voor 8PE Punten geaccrediteerd is.

Het programma is heel afwisselend en interactief. De onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Herkennen van LVB. Er is daarom aandacht voor theoretische achtergronden van deze stoornis, verschijningsvormen, kenmerken, cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling, etc.
 • Hoe breng ik de informatie zodanig over dat deze ook echt begrepen wordt? Zowel qua gesprekstechnieken als ook door gebruik te maken van o.a. pictogrammen, aangepaste informatieverstrekking. Levellen, taal spreken die de cliënt kan volgen.
 • Herkennen of de cliënt je goed begrijpt en opvolging gaat geven aan de informatie die je hebt besproken. Cliënten met LVB doen zich vaak volwassen(er) voor en je merkt niet meteen dat ze je niet begrijpen.
 • Blijven cliënten steeds opnieuw terugkomen met een verzoek of vraag, dan denk je weleens ‘dat heb ik nu al 3 keer uitgelegd!’. Geduld raakt op, irritatie ontstaat. Zowel bij jou als ook bij de cliënt. Oefenen in geduld en bespreekbaar maken van wat er in de communicatie gebeurt.
 • LVB en boosheid/ agressie. Hoe kan je deescaleren bij clienten met LVB?

De training vindt plaats op 1juni a.s.

De training duurt een hele dag en levert je 8 PE Punten op. De kosten zijn 550,- Euro, uiteraard is dat inclusief een lekkere lunch en hapjes en drankjes gedurende de hele dag. Je ontvangt ook een boekje met praktische info over de sociaal emotionele ontwikkeling.

Heb je interesse in deze dag, meld je dan meteen aan!

 

Bent U (al) een gevorderd luisteraar?


Grote kans dat u vindt dat u een goed luisteraar bent! Uit onderzoek blijkt dat we onszelf vaak iets hoger inschatten dan gemiddeld op dit punt…..

Wat is goed luisteren eigenlijk? De meesten antwoorden hierop: zwijgen als de ander aan het woord is; non verbaal laten zien dat je de ander volgt door te knikken en te hummen en exact kunnen herhalen wat de ander heeft gezegd. Toch gaat het veel verder dan dat!

Uit recent onderzoek blijkt dat de kracht van gesprekken vaak zit in hoe goed de gesprekspartners hun luistervaardigheden inzetten. Om echt aansluiting te vinden bij wat de ander bedoelt, is het namelijk belangrijk om te luisteren om de ander te begrijpen in plaats van te luisteren om te reageren! Pas dan ontstaat er begrip, aandacht, respect. Dat is de juiste uitgangspositie om ook bij verschil van mening tot oplossingen te komen.

Gevorderd luisteraars zetten daarom de volgende 3 eigenschappen in tijdens het luisteren:

 • Ze zijn in staat om actief deel te nemen aan het verhaal van de ander, door vragen te stellen ter verduidelijking of vragen waaruit blijkt dat ze de dingen die ze gehoord hebben begrijpen en verwerkt hebben. Ruimte geven én de ander actief ondersteunen om het verhaal duidelijk te vertellen dus.
 • Ze zijn in staat om een veilige omgeving te creëren: dat houdt in dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in wat de ander te zeggen heeft, zonder passief te zijn (lijkt ongeïnteresseerd en roept onrust op) of meteen te reageren met oordelen of eigen meningen (de ander gaat zich verdedigen). Deze aandacht is een ondersteuning voor het zelfvertrouwen van de gesprekspartner. Er ontstaat een sfeer, waarin er vertrouwen komt dat ook lastige onderwerpen aangepakt kunnen worden.
 • Ze zijn in staat een sfeer te creëren van samenwerking: goede luisteraars kunnen het oneens zijn met beweringen van de ander, maar brengen dat zodanig dat de ander zich eerder geholpen voelt dan dat er perse een punt gemaakt moet worden. Dat betekent niet in een hoekje zitten en wachten totdat je de ander kunt betrappen op een fout in zijn redenering. Die eigenschap kan bij debatteren effectief zijn, maar maakt je niet tot een goed luisteraar.

Annemiek Nijman schetst in haar boekje ‘Luisteren dat is toch niet zo moeilijk’, 6 niveaus:

 1. Slechte luisteraars onderbreken anderen steeds en willen alleen hun eigen verhaal kwijt.
 2. Matige luisteraars horen de ander, laten iemand uitpraten, maar nodigen de ander niet uit om meer te vertellen.
 3. Redelijke luisteraars geven de ander ruimte om hun verhaal te doen, vragen om toelichting en houden gesprekken zakelijk en inhoudelijk.
 4. Positieve luisteraars zijn bereid de tijd te nemen om naar de ander te luisteren, komen oprecht en geïnteresseerd over en geven relevante reacties. Ze luisteren vooral naar de informatie zoals die wordt benoemd.
 5. Goede luisteraars nodigen de ander uit tot praten, luisteren open en ontspannen en wisselen echt informatie uit. Zij vragen door naar de kern van het verhaal en houden oog wat er gebeurt met die ander.
 6. Gevorderde luisteraars stellen de ander bovendien op hun gemak en spelen in op behoeftes. Ze bewegen anderen te vertellen wat hen bezighoudt. Ze luisteren met oren en ogen en geven de ander zelfvertrouwen.

Probeer het eens uit, en kijk wat het u oplevert, succes!

Claudia Mies

OBIN Bewindvoerders beoordelen Opleidingsdag met een 9!


Mede dankzij de prettige samenwerking tijdens de voorbereidingen met Linda en Marianne, coördinatoren van OBIN, is de opleidingsdag die in het teken stond van (Proces)Communicatie een succes geworden. We merkten dat de 30 bewindvoerders en curatoren van dit kantoor erg bereid zijn om te leren en zichzelf en de organisatie verder te ontwikkelen. Lees hier wat ze ons als terugkoppeling schreven:

“Mies & Partners heeft met veel enthousiasme en zorgvuldigheid een maatwerktraining verzorgd voor onze bewindvoerders. Om echt maatwerk te leveren die aansluit bij de behoefte van onze bewindvoerders heeft Mies & Partners het programma meerdere keren met ons doorgesproken en aangepast. De samenwerking verliep prettig, effectief en naar volle tevredenheid.

Het resultaat was een leerzame en laagdrempelige training met een combinatie van theorie en praktijk. De nadruk lag daarbij vooral op ‘veel doen’. Onze bewindvoerders zijn zeer enthousiast over de interactieve training. Zo sloot de theorie goed aan bij de leervragen uit de dagelijkse praktijk.

De trainers van Mies & Partners zorgden voor een open sfeer waarin iedereen zonder aarzeling durfde te oefenen met gesimuleerde praktijksituaties. Ook zorgde het enthousiasme van de trainers ervoor dat het energieniveau tot het einde van de dag hoog bleef. Volgens onze bewindvoerders was de training niet alleen bijzonder leerzaam maar heeft het ook bijgedragen aan een positieve en open sfeer.

Onze bewindvoerders hebben de training maar liefst gewaardeerd met het cijfer 9! Wij bevelen Mies & Partners van harte aan.”

Linda & Marianne, Obin BV