NIEUW: Begeleide Intervisie voor Bewindvoerders met PE Punten


Al jaren bereikt ons vanuit het werkveld de vraag om begeleide intervisie te organiseren: nu is het ook geaccrediteerd met PE Punten!

Je hebt samen met collega’s bewindvoerders dit jaar 4 intervisie bijeenkomsten (in 2022 online). Deze intervisiebijeenkomsten die 3 uur duren, worden begeleid door een ervaren experttrainer van Mies & Partners, Gorry Cleven. Zij heeft een speciale online omgeving ter beschikking waarop je inlogt en ook diverse achtergrondinformatie kunt vinden over intervisie en het nut ervan. De groepsgrootte van de intervisiegroep is 4-6 personen.

Gorry begeleidt al jarenlang intervisiegroepen in diverse sectoren. De winst van intervisie is leren van elkaar. Het is zo waardevol om niet steeds het wiel zelf uit te hoeven vinden. Je kunt zoveel uitwisselen, leren en aanscherpen bij elkaar.

Deze intervisie kan gaan over zowel inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met bewindvoering, als ook over communicatie en samenwerkingsdilemma’s met cliënten, hun begeleiders, rechtbank, etc.

Tijdens de eerste bijeenkomst is er uiteraard ruimte om kennis te maken en wordt de werkwijze toegelicht. Je hoeft jezelf niet bezig te houden met het leiden van de bijeenkomst en de planning, je kunt jezelf richten op jouw inbreng en de inbreng van collega’s!

Schrijf je nu in en bij een groepje van 4-6 deelnemers plannen we de 4 bijeenkomsten van dit jaar in overleg in! Je kunt uiteraard ook zelf een groepje formeren en je dan aanmelden.

Je ontvangt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een inlogcode voor het online platform. Je kunt hierop interessante achtergrondinformatie en filmpjes bekijken over intervisie.

Je ontvangt voor deze reeks van intervisiebijeenkomsten 12 PE punten.

De kosten voor deze 4 intervisie bijeenkomsten bedragen in totaal per persoon €750,- tegen 0% BTW in verband met de CRKBO registratie van Mies & Partners. Indien het je lukt om zelf een groepje van 5 of 6 deelnemers aan te leveren krijgt iedere deelnemer een korting van 10%.

Campagne 4A’s het Juridisch Loket


2022 staat bij het Juridisch Loket in het teken van het toepassen van de gespreksstructuur de 4A’s. In nauwe samenwerking met juridisch medewerkers en de afdeling Leren & Ontwikkelen is een campagne ontwikkeld met als doel de juridisch medewerkers gedurende het hele jaar te inspireren en te ondersteunen om de 4A’s in de praktijk toe te passen. Met door Mies & Partners ontwikkelde luisterfragmenten bijvoorbeeld kunnen de juridisch medewerkers herkennen wat de meerwaarde is om volgens Aanvang, Analyse, Advies en Afronding het gesprek met de klant te voeren.

Het belangrijkste verschil, Claudia Mies: ‘De structuur werkt in mijn ogen zo goed, omdat de focus eerst ligt op de analyse van wat de vraag/ het probleem is.

Bij inhoudsdeskundigen, zoals juridisch medewerkers, ligt namelijk de valkuil op de loer dat ‘het juridische luik’ meteen opengaat en er al (deel-)adviezen gegeven worden, voordat de analyse afgerond is. Dat is te verklaren, omdat je als inhoudsdeskundige vaak tijdens het luisteren naar de klant allerlei inhoudelijke pop-ups in je hoofd krijgt, zoals vragen die je wilt stellen en adviezen die je wilt geven.

De gevolgen als je jezelf hieraan overgeeft, zijn bekend: er volgt een soort ping-pong gesprek (verhaal, advies, verhaal, advies). Hierbij worden paden bewandeld, die niet nodig zijn, en/of de vraag van de klant wordt onvoldoende beantwoord.

Door eerst goed te luisteren naar de klant en mee te helpen de vraag te verhelderen, heb je een duidelijk kader, waarbinnen je vervolgens met de inhoud aan de slag kunt gaan.

Tijdens de trainingen merk ik dat zowel collega’s met weinig ervaring als ook met veel ervaring baat hebben bij het hanteren van de 4A’s. Voor een beginnend juridisch medewerker is het een verademing om eerst ‘het juridische luik’ dicht te laten en het gesprek op gang te brengen door goed contact te maken en de klantvraag te achterhalen. Zeker in het begin is kennis van alle rechtsgebieden een grote uitdaging en dit kan tot onzekerheid leiden. De structuur geeft rust, doordat je niet meteen inhoudelijk de diepte in hoeft te gaan, dit doe je pas als voor jou helder is wat de klant vraagt en welke stappen er al ondernomen zijn.

Dit laatste punt ‘welke stappen heeft u zelf al ondernomen?’ tijdens de analysefase, is voor ervaren juridisch medewerkers ook vaak een eye-opener. Deze vraag levert namelijk vaak bruikbare informatie op, waardoor je het advies beter aan kunt laten sluiten op de vraag en situatie. Je levert maatwerk in je advies en voorkomt hiermee een reactie van de klant ‘dat heb ik al gedaan, dat werkt niet, etc’. De klant voelt zich beter begrepen, dit komt de acceptatie van het advies ten goede.

Voor iedereen geldt, maar met name voor ervaren medewerkers, dat het fijn is dat het geen gespreksprotocol is met verplichte zinnetjes. Dat komt gemaakt over en het maakt inbreuk op jouw autonomie als professional. De voorbeeldzinnen zijn er om je te inspireren. De 4A’s kan je gebruiken, terwijl het echt jouw eigen gesprek blijft.’

2022 PE en PO Punten


Ook in 2022 staan wij als opleider voor je klaar om zinvolle opleidingsdagen met PE/PO Punten te verzorgen! Zowel met vertrouwde onderwerpen als ook met nieuwe. Ervaar dat ook online leren in kleine groepjes heel afwisselend en leuk is!  De invloed van Laaggeletterdheid van klanten in je praktijk is vaak veel omvangrijker dan je denkt. Het herkennen van Laaggeletterdheid en vervolgens hierop inspelen, maakt het rendement van het contact veel hoger. Professionele intervisie opzetten binnen je netwerk is een waardevol instrument om elkaar als professionals te inspireren en kwaliteit te bevorderen. Wij helpen je graag met het aanleren van een passende methodiek. Vergroot je zelfinzicht en kom weer een stap verder in 1 op 1 coaching, dit kan ook via Teams! We denken graag met je mee voor een passende invulling van een in company training, bijvoorbeeld met Mindfulness op het werk, of het actuele onderwerp teamwerk op afstand.

 

Hoe gaat Mies & Partners om met de situatie?


Maak juist nu gebruik van onze 1 op 1 training op veilige afstand of online! Verder bekijken wij per training of deze online doorgaat op de geplande datum of verplaatst wordt naar een ander moment. Onze trainers hebben allemaal ruime ervaring met online trainen en vinden dit ook erg leuk om te doen! Ervaar dat je ook online een hele fijne sfeer kunt hebben en voldoende afwisseling en interactie.
Als u staat ingeschreven voor een van onze trainingen, dan houden wij u persoonlijk op de hoogte.  Bij vragen, horen wij u graag!
Hartelijk dank voor uw begrip.

Agressiewijzer workshops bij het Juridisch Loket


Mies & Partners traint in deze tweejaarlijkse opfris- en verdiepingsronde voor alle vestigingen van het Juridisch Loket de volgende modules: A) het maken van teamafspraken, B) spanningcontrol in teamverband, C) psychiatrische ziektebeelden. Super om te zien dat het Juridisch Loket blijvend investeert in dit belangrijke onderwerp. De vestigingen kiezen zelf welke module hen het meeste aanspreekt. Centraal staat de visie: Emotie mag, agressie niet!

Mies & Partners dankt haar trainers: Gorry, Gabrielle, Jaro, Robert, Emile, Monique, Sacha! Hartelijk dank voor jullie inzet, betrokkenheid en expertise!

Nieuwe module Bewindvoerders: Mindfulness op het werk


Onze experttrainer Bianca Oostland verzorgt een inspirerende dag over omgaan met stress en werkdruk. Hoe breng je meer grip, rust en regie in je dagelijkse praktijk als bewindvoerder? Met leuke interactieve oefeningen krijg je zicht op hoe jij op stress reageert en krijg je uiteraard veel concrete handvatten om hier beter mee om te gaan.

BPBI en Bureau WSNP hebben deze module geaccrediteerd, je ontvangt 8 PE punten.

Op 11 september a.s. wordt deze opleidingsdag verzorgd in Breda. Er zijn 12 deelnemers welkom, dus meld je snel aan!

Geslaagde trainingen bij Autoriteit Persoonsgegevens


Alle juridisch medewerkers van afdeling Informatie- en Meldpunt Privacy binnen Autoriteit Persoonsgegevens hebben onlangs de trainingen van Mies & Partners gevolgd. Centraal stonden de thema’s: hanteren van een gesprekstructuur, innemen van de vraag, omgaan met emoties, boosheid en agressie. Enkele reacties van deelnemers: ‘heel praktijkgericht en erg prettig dat we in kleine groepjes konden oefenen met onze eigen casuïstiek, de oefeningen waren echt op onze praktijk gebaseerd, knap! Ik vond het fijn dat er niet gezegd werd dat iets perse op 1 manier moest, we konden per persoon kijken wat er het beste werkte. Het spel van de acteurs was zodanig echt, dat ik meteen in de oefening getrokken werd. De structuur van het gesprek geeft mij veel houvast, ik merk dat ik hier veel winst mee kan boeken! Ik ga duidelijker mijn grenzen aan geven, ik wil bellers graag helpen en bewaak nu beter de manier waarop ik zelf behandeld wordt. ‘

Claudia presenteert 75 jaar Bevrijding Breda in Grote Kerk


Op 19 oktober jl. presenteerde Claudia Mies het herdenkingsconcert 75 jaar Bevrijding van Breda. In de prachtige locatie van de Grote Kerk was een avondvullend programma. Amor Musae verzorgde de muzikale omlijsting, samen met het Bredaas Mannenkoor. De solisten Mei Lin Bos op viool en Wilma Bierens, sopraan, gaven het concert extra cachet. Claudia: ‘het was een bijzondere ervaring, temeer omdat de dankbaarheid vanuit het publiek met betrekking tot de heldendaden van de eerste Poolse divisie zo merkbaar was. Amor Musae is een gerenommeerd orkest uit Breda, het programma dat zij o.l.v. Frans van Dun hadden samengesteld was aangrijpend en prachtig uitgevoerd. Het was een eer om hieraan deel uit te maken!’.

Leidinggeven voor Districtleiders Würth Nederland


Sinds 2018 verzorgen wij Leiderschapstrainingen bij Würth Nederland. Een bedrijf met internationale allure, dat hard aan de weg timmert om hun leidinggevenden te ondersteunen om zich te professionaliseren. Inmiddels hebben wij de tweede module voor ca. 25 Districtleiders afgerond met als onderwerp: het voeren van planningsgesprekken. Deelnemers zijn erg enthousiast over de concrete handvatten voor hun dagelijkse praktijk: ‘Fijn dat we gebruik kunnen maken van een externe deskundige. Het oefenen met de professioneel trainingsacteur is echt een meerwaarde. Deze trainingen helpen ons echt heel erg om naar ons zelf te kijken en meer invloed te pakken op onze rol.’ Thema’s als Verantwoordelijkheid nemen en geven, Eigenaarschap en Voorbeeldgedrag zijn in de modules verweven.

Ook voor de leidinggevenden binnen Logistiek organiseerden we dit voorjaar 3 trainingsdagen met als focus om medewerkers te motiveren en goed voorbereid de maandgesprekken over flexibele beloning in te gaan.

De hands on mentaliteit en oog voor kwaliteit zijn belangrijke waarden die in deze samenwerking wederzijds worden gewaardeerd!

 

Coaching volgens methodiek Byron Katie bij Mies & Partners


The Work, een methodiek ontwikkeld door Byron Katie kan veel helderheid en opluchting opleveren als je last hebt van gedachten en overtuigingen, die verdriet en lijden veroorzaken. Vaak is een gebeurtenis, zoals negatieve feedback van je leidinggevende, een afwijzing van een vriend, niet de oorzaak van jouw lijden, maar zijn het vooral de gedachtes die je hierover hebt uit het verleden of de toekomst, die je dwars zitten. Je maakt er een eigen verhaal of film van, met vaak behoorlijk wat drama erin….. Als je bijvoorbeeld boos bent op iemand, als je vindt dat je onrechtvaardig behandeld wordt door iemand, als je verdrietig bent door wat anderen tegen je zeggen: do The Work!

Met de 4 vragen van Byron Katie onderzoek je een gedachte of overtuiging. Heel simpel en heel effectief!

Is het waar? Antwoord met ja of nee…..

Kan je absoluut weten dat het waar is? Antwoord met ja of nee….

Hoe reageer je, wat gebeurt er als je in de gedachte gelooft?

Wie zou je zijn zonder de gedachte? Keer de gedachte om…

Als je deze methodiek regelmatig toepast en je gedachten onderzoekt, ontdek je dat de waarheid vaak heel anders is dan je denkt en ook veel minder pijnlijk. Je gaat leven vanuit de waarheid en je kunt herkennen als je gedachten de bocht uitvliegen. In het begin is het fijn om deze methodiek onder begeleiding van een coach eigen te maken. Zeker ook omdat een coach verdiepende vragen kan stellen, die bij deze 4 vragen horen. Wij helpen je daar heel graag mee! No nonsense, praktisch en een echte eye-opener.

Lees ook eens haar boeken, of bekijk voorbeelden van sessies met Byron Katie op internet.