Hoe gaat Mies & Partners om met de situatie?


Maak juist nu gebruik van onze 1 op 1 training op veilige afstand of online! Verder bekijken wij per training of deze online doorgaat op de geplande datum of verplaatst wordt naar een ander moment. De trainingen gaan vooralsnog door. Uiteraard met gepaste maatregelen op de locatie voor ieders veiligheid! Mies & Partners volgt de richtlijnen van het RIVM.
Als u staat ingeschreven voor een van onze trainingen, dan houden wij u persoonlijk op de hoogte.  Bij vragen, horen wij u graag!
Hartelijk dank voor uw begrip.

Agressiewijzer workshops bij het Juridisch Loket


Mies & Partners traint in deze tweejaarlijkse opfris- en verdiepingsronde voor alle vestigingen van het Juridisch Loket de volgende modules: A) het maken van teamafspraken, B) spanningcontrol in teamverband, C) psychiatrische ziektebeelden. Super om te zien dat het Juridisch Loket blijvend investeert in dit belangrijke onderwerp. De vestigingen kiezen zelf welke module hen het meeste aanspreekt. Centraal staat de visie: Emotie mag, agressie niet!

Mies & Partners dankt haar trainers: Gorry, Gabrielle, Jaro, Robert, Emile, Monique, Sacha! Hartelijk dank voor jullie inzet, betrokkenheid en expertise!

Nieuwe module Bewindvoerders: Mindfulness op het werk


Onze experttrainer Bianca Oostland verzorgt een inspirerende dag over omgaan met stress en werkdruk. Hoe breng je meer grip, rust en regie in je dagelijkse praktijk als bewindvoerder? Met leuke interactieve oefeningen krijg je zicht op hoe jij op stress reageert en krijg je uiteraard veel concrete handvatten om hier beter mee om te gaan.

BPBI en Bureau WSNP hebben deze module geaccrediteerd, je ontvangt 8 PE punten.

Op 11 september a.s. wordt deze opleidingsdag verzorgd in Breda. Er zijn 12 deelnemers welkom, dus meld je snel aan!

Geslaagde trainingen bij Autoriteit Persoonsgegevens


Alle juridisch medewerkers van afdeling Informatie- en Meldpunt Privacy binnen Autoriteit Persoonsgegevens hebben onlangs de trainingen van Mies & Partners gevolgd. Centraal stonden de thema’s: hanteren van een gesprekstructuur, innemen van de vraag, omgaan met emoties, boosheid en agressie. Enkele reacties van deelnemers: ‘heel praktijkgericht en erg prettig dat we in kleine groepjes konden oefenen met onze eigen casuïstiek, de oefeningen waren echt op onze praktijk gebaseerd, knap! Ik vond het fijn dat er niet gezegd werd dat iets perse op 1 manier moest, we konden per persoon kijken wat er het beste werkte. Het spel van de acteurs was zodanig echt, dat ik meteen in de oefening getrokken werd. De structuur van het gesprek geeft mij veel houvast, ik merk dat ik hier veel winst mee kan boeken! Ik ga duidelijker mijn grenzen aan geven, ik wil bellers graag helpen en bewaak nu beter de manier waarop ik zelf behandeld wordt. ‘

Claudia presenteert 75 jaar Bevrijding Breda in Grote Kerk


Op 19 oktober jl. presenteerde Claudia Mies het herdenkingsconcert 75 jaar Bevrijding van Breda. In de prachtige locatie van de Grote Kerk was een avondvullend programma. Amor Musae verzorgde de muzikale omlijsting, samen met het Bredaas Mannenkoor. De solisten Mei Lin Bos op viool en Wilma Bierens, sopraan, gaven het concert extra cachet. Claudia: ‘het was een bijzondere ervaring, temeer omdat de dankbaarheid vanuit het publiek met betrekking tot de heldendaden van de eerste Poolse divisie zo merkbaar was. Amor Musae is een gerenommeerd orkest uit Breda, het programma dat zij o.l.v. Frans van Dun hadden samengesteld was aangrijpend en prachtig uitgevoerd. Het was een eer om hieraan deel uit te maken!’.

Leidinggeven voor Districtleiders Würth Nederland


Sinds 2018 verzorgen wij Leiderschapstrainingen bij Würth Nederland. Een bedrijf met internationale allure, dat hard aan de weg timmert om hun leidinggevenden te ondersteunen om zich te professionaliseren. Inmiddels hebben wij de tweede module voor ca. 25 Districtleiders afgerond met als onderwerp: het voeren van planningsgesprekken. Deelnemers zijn erg enthousiast over de concrete handvatten voor hun dagelijkse praktijk: ‘Fijn dat we gebruik kunnen maken van een externe deskundige. Het oefenen met de professioneel trainingsacteur is echt een meerwaarde. Deze trainingen helpen ons echt heel erg om naar ons zelf te kijken en meer invloed te pakken op onze rol.’ Thema’s als Verantwoordelijkheid nemen en geven, Eigenaarschap en Voorbeeldgedrag zijn in de modules verweven.

Ook voor de leidinggevenden binnen Logistiek organiseerden we dit voorjaar 3 trainingsdagen met als focus om medewerkers te motiveren en goed voorbereid de maandgesprekken over flexibele beloning in te gaan.

De hands on mentaliteit en oog voor kwaliteit zijn belangrijke waarden die in deze samenwerking wederzijds worden gewaardeerd!

 

Coaching volgens methodiek Byron Katie bij Mies & Partners


The Work, een methodiek ontwikkeld door Byron Katie kan veel helderheid en opluchting opleveren als je last hebt van gedachten en overtuigingen, die verdriet en lijden veroorzaken. Vaak is een gebeurtenis, zoals negatieve feedback van je leidinggevende, een afwijzing van een vriend, niet de oorzaak van jouw lijden, maar zijn het vooral de gedachtes die je hierover hebt uit het verleden of de toekomst, die je dwars zitten. Je maakt er een eigen verhaal of film van, met vaak behoorlijk wat drama erin….. Als je bijvoorbeeld boos bent op iemand, als je vindt dat je onrechtvaardig behandeld wordt door iemand, als je verdrietig bent door wat anderen tegen je zeggen: do The Work!

Met de 4 vragen van Byron Katie onderzoek je een gedachte of overtuiging. Heel simpel en heel effectief!

Is het waar? Antwoord met ja of nee…..

Kan je absoluut weten dat het waar is? Antwoord met ja of nee….

Hoe reageer je, wat gebeurt er als je in de gedachte gelooft?

Wie zou je zijn zonder de gedachte? Keer de gedachte om…

Als je deze methodiek regelmatig toepast en je gedachten onderzoekt, ontdek je dat de waarheid vaak heel anders is dan je denkt en ook veel minder pijnlijk. Je gaat leven vanuit de waarheid en je kunt herkennen als je gedachten de bocht uitvliegen. In het begin is het fijn om deze methodiek onder begeleiding van een coach eigen te maken. Zeker ook omdat een coach verdiepende vragen kan stellen, die bij deze 4 vragen horen. Wij helpen je daar heel graag mee! No nonsense, praktisch en een echte eye-opener.

Lees ook eens haar boeken, of bekijk voorbeelden van sessies met Byron Katie op internet.

 

Pilot Multiproblematiek RvR van start!


De Raad voor Rechtsbijstand werkt aan een interessante pilot Multiproblematiek. Door middel van het vroegtijdig signaleren en vaststellen van multiproblematiek bij klanten die zich melden bij de eerstelijns dienstverlening van het Juridisch Loket, gevolgd door een verwijzing met warme overdracht van gegevens naar juridische, maatschappelijke en financiële hulpverlenende organisaties wordt gestreefd naar een duurzame, meer structurele oplossing.

Wij zijn erg blij met de opdracht om medewerkers van de pilot te gaan trainen op het gebied van de Gespreksvaardigheden, die hierbij komen kijken. Hoe krijg je een klant bereid om zoveel persoonlijke informatie te delen? Hoe breng je structuur aan in een gesprek, waar heel veel info op tafel komt? Hoe pak je de regie? Hoe ga je om met schaamte en ontkenning van het probleem door de klant.

Namens Mies & Partners trainen Gabrielle en Jette de komende maand medewerkers van het Juridisch Loket in Utrecht en Groningen. Succes gewenst! We hopen erop dat de pilot slaagt en er een landelijke uitrol komt van deze werkwijze. Dit is nu echt een voorbeeld van integrale aanpak, die duurzaam is en waar mensen echt mee geholpen worden. Chapeau RvR, en met name Angelique van der Arend en Linda Strating- van der Grint, de drijvende krachten achter deze pilot.

Interessante congresdag NVTG!


De Nederlandse Vereniging voor Technologie binnen de Gezondheidszorg had een zeer geslaagde editie van haar jaarlijkse Congres dat werd gehouden in Hart van Holland, te Nijkerk. Claudia verzorgde het dagvoorzitterschap! Het thema van deze editie was Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording.

Deelnemers werken als bijvoorbeeld hoofd technische dienst binnen ziekenhuizen, zorgcentra, etc. en/of werken bij bedrijven die technologie binnen deze sector leveren.

Diverse sprekers uit de branche, maar ook van daarbuiten, brachten interessante ideeën en resultaten uit hun eigen werkveld in. Claudia had als focus om de deelnemers na iedere spreker de brug naar hun eigen praktijk te laten slaan. Het gesprek kwam goed los en zette zich voort op de bedrijvenmarkt, die aan het congres gekoppeld was.

Holland Water, een bedrijf dat gespecialiseerd is in veilig drink- en koelwater, was hoofdsponsor en zorgde voor een spetterende slotact waarin Golden Earring drummer Cezar Zuiderwijk een Masterclass drummen gaf.

Workshops Agressiewijzer van start voor alle vestgingen van het Juridisch Loket


In 2017 zijn Claudia en Deniz vanuit Mies & Partners actief betrokken geweest bij het samenstellen van een Agressiewijzer voor het Juridisch Loket. Opgesteld voor en door medewerkers in een integrale aanpak.

Het onderwerp omgaan met boosheid en agressie staat al jaren prominent op de agenda van deze organisatie. Met het aanscherpen van de visie (Emotie mag, agressie niet!) en het opstellen van een praktische wijzer, krijgen alle medewerkers heel duidelijk in beeld wat ze kunnen doen aan preventie, tijdens een incident en ook wat er na afloop wordt gedaan.

Eerste reacties van medewerkers: het is prettig dat we nu 1 lijn kunnen trekken, doordat we situaties nu objectief inschatten. We stellen duidelijke grenzen aan agressie en weten nu ook goed wanneer we klanten nog een kans geven gedrag aan te passen, en wanneer we de dienstverlening beëindigen.

Inmiddels zijn we ook gestart met de bijbehorende workshops, die Deniz, Emile en Gabrielle namens Mies & Partners verzorgen voor alle medewerkers van het JL. De workshops vinden plaats in het team op de eigen vestiging. Naast het herkennen van groen, oranje en rood gedrag aan de hand van filmpjes gaan we samen aan de slag om teamafspraken te maken en een simulatie te doen op de werkvloer.

Erg leuk om te doen en ook om te zien hoe medewerkers betrokken zijn om samen een goede werksfeer voor henzelf en klanten te creëren!