Expertise


Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van professionele en persoonlijke vaardigheden van professionals en leidinggevenden.

Denk aan de formule E= K x A

Het Effect van jouw werk is een vermenigvuldiging van de Kwaliteit/inhoud x de Acceptatie ervan door de ander.

Je bereikt een optimaal effect als je beide aspecten van je werk goed inzet. Tijdens je opleiding ligt de nadruk vaak op de inhoudelijke kant van het werk, logisch dat is je expertise.

In de praktijk merk je dat je anderen ook mee wilt krijgen in je verhaal, wilt beïnvloeden, nodig hebt in de samenwerking, etc.

Je kunt ontzettend goed zijn op je vakgebied, maar de waarde ervan wordt vaak toegevoegd in relatie tot en in contact met de ander: medewerkers, collega’s, klanten.

Mies & Partners werkt samen met je aan het optimaliseren van deze kant van je werk!

Ontwikkeling is mogelijk op verschillende manieren, kijk wat het beste bij je past: 1 op 1, trainen in groepsverband, kleine groep, Masterclass, interactieve workshop, businessgame, in company training, management development, ……….

Onze aanpak is altijd interactief, praktijkgericht en persoonlijk. No nonsens, gericht op mens en resultaat!

Onze expertise

CommunicatieveVaard

Communicatieve vaardigheden

 

Gesprekstechnieken; Structuur van Gesprek

Regie nemen in het gesprek

Contact maken en aansluiting vinden

Schakelen in communicatieniveaus

Intake en vraagverheldering; Triage

Adviseren met hoog rendement voor de ander en jezelf…..

Communiceren met hoog rendement: een duidelijke boodschap met opvolging

Communicatiestijlen; effectief communiceren met dominante personen

Feedback cultuur, feedback geven en ontvangen

Effectief telefoneren

Conflicthantering

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag: in diverse modules! o.a. Zelfsturing; Hanteren van spanning en stress; De-escalerend handelen; Interculturele aspecten; agressie bij Psychiatrische ziektebeelden; Teamafspraken maken over optreden bij agressie, etc.

Omgaan met weerstand (bij jezelf/ bij de ander)

Omgaan met klachten en bezwaren,

Klantgericht en vraaggericht werken; Hospitality

Help, een veeleisende klant!

Procescommunicatie

1 (25)

Persoonlijke effectiviteit, beïnvloeden en presenteren

 

Presentatievaardigheden; Presenteren met impact door hoog rendement; Elevator Pitch; Spreken voor groepen; Interactie tijdens presentaties; Ontdek je eigen natuurlijke spreekstijlSpanning en stresshantering; Beinvloeden van binnenpraat; Boodschap overbrengen, etc.

Persoonlijke uitstraling en interactie; Contact maken en verbinding leggen; Krachtige uitstraling; Zelfsturing en je Zelfverzekerd voelen en zo overkomen; De eerste indruk….; Ik wil me zakelijk presenteren

Assertiviteit

Weg met belemmerende overtuigingen!; Accepteren en loslaten; Zelfkennis en zelfsturing; Omgaan met irritaties; Doorbreek vervelende patronen; Volwassen communicatie, weg uit de drama driehoek

Balans tussen werk en privé; FLOW: dit ben ik en dit is wat ik wil! Kracht en valkuilen

Beinvloed de ander, begin bij jezelf….; Verbinden; Bereiken van acceptatie; Overtuigend optreden

Stemtraining

Netwerken en acquisitie; Sales binnen je werk; Zakelijk onderhandelen.

LeidingGeven

Management en Leiding geven

 

Management Development-trajecten: leiderschapsstijlen, coachend leidinggeven, situationeel leidinggeven, competentiemanagement, etc…

Talentontwikkeling van medewerkers; appreciative inquiry; Medewerkers in hun Flow krijgen;

Aansturen van (eigenzinnige) Professionals

Leidinggeven vanuit een eerdere baan uit de operatie/ als professional

Het Nieuwe Werken; Meer zelfsturing van teams; Loslaten als leidinggevende; Sturen op afstand; Verantwoordelijkheid en ruimte geven; Sturen op output

Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden: selectiegesprekken voeren, functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken, POP-gesprekken, SMART afspraken maken binnen P-gesprekken

Persoonlijk leiderschap: zelfkennis, zelfsturing & beïnvloeding; Charismatisch leidinggeven

Verzuim & duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid

Vergadertechnieken; Spreken voor je personeel; Interactie tijdens overleg en vergadering; (Reorganisatie) Boodschappen brengen aan medewerkers

En voor als je verder gaat kijken, wat je ergens anders allemaal nog kunt toevoegen: sollicitatie coaching…..

Voorbeelden

Assertiviteit

Niet iedereen hoeft een haantje de voorste te zijn! Maar als je regelmatig baalt, omdat je bijvoorbeeld ‘ja’ gezegd hebt tegen iets en je dat eigenlijk helemaal niet wilde, dan is dat ergerlijk. Het kost ook veel energie en/of levert stress op.

Of wellicht herken je de situatie dat je in een overleg echt en goed idee hebt, maar dit lastig vindt om in te brengen. Later baal je ervan. Of je komt thuis van je werk en begint een potje te klagen over een collega die je altijd overruled…….

Werken aan assertiviteit is een moedige stap…..Het feit dat je ondersteuning zoekt, geeft aan dat je al een eerste stap in het vergroten van je assertiviteit zet!

Wij zien in de praktijk regelmatig dat de stap van assertiviteit wordt over geslagen: vanuit sub assertief gedrag loopt de emmer over en kom je terecht in boosheid of agressief gedrag.

Terwijl het je heel veel kan opleveren om voor je eigen belangen op te komen en ook de belangen van anderen te zien. Handelen vanuit assertiviteit geeft rust, energie, kracht, vrijheid……groei!

In 3 persoonlijke sessies werk je praktijkgericht aan het (her)vinden van je assertiviteit.

Het is een persoonlijk traject, waarin je samen met de trainer werkt op drie vlakken:

Hart: echt voelen en grenzen aan geven

Hoofd: zelfbeeld en zelfcompassie

Handen: doen en handelen vanuit verbinding en volwassen effectieve communicatie

Hele praktische oefeningen en reflectievragen brengen je bij de kern van jou als persoon. Tussen de sessies werk je zelf aan praktijkopdrachten.

Ontdek wie je bent als je jezelf vrijmaakt van allerlei regels en negatieve gedachten. Voor ons iedere keer weer een openbaring wie we dan zien!

We verheugen ons erop om met jou of degene die je hiervoor aanbeveelt te werken.

Het Nieuwe Werken

Om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de professionals die bij u werken, of in de toekomst komen werken, is het fijn om een vorm van werkgeverschap te bieden dat deze professionals én natuurlijk ook het belang van het bedrijf zoveel mogelijk tegemoet komt.

In gesprek met organisaties en bedrijven over Het Nieuwe Werken (HNW), komt meteen het begrip ‘thuis werken’ op tafel. Maar het Nieuwe Werken is meer dan dat!

Inderdaad is een vorm van tijd- en plaatsonafhankelijk werken een onderdeel van HNW. Uitgangspunt vormt resultaatgericht werken, waarbinnen de professional ruimte krijgt om zelf te beslissen hoe dat resultaat gehaald gaat worden. Zo benut u de meerwaarde van een professional optimaal en dat heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat.

Steve Jobs: ‘We huren slimme mensen in, om deze professionals vervolgens precies te vertellen wat ze moeten doen. Terwijl ze nu juist ons zouden moeten vertellen wat het beste is om te doen!’.

Om HNW succesvol te maken binnen uw bedrijf, vergt ook een sterke focus en mogelijk aanpassing van de stijl van leidinggeven van uw leidinggevenden! Sturen op resultaat, coachend leidinggeven, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid laten nemen…….

HNW is ook bedoeld om een betere balans tussen werk en privé te bereiken. Dit komt de motivatie en loyaliteit van werknemers ten goede. Dit kan resulteren in o.a. een lager ziekteverzuim.

Geluiden vanuit de praktijk zijn positief. Toch zijn er ook haken en ogen: wat als een medewerker die ‘ruimte’ niet aan kan? Wat als leidinggevenden het moeilijk vinden om die ruimte en dat vertrouwen te geven? Wat gebeurt er met het team en de sfeer binnen het bedrijf?

HNW kan ons inziens alleen slagen binnen uw bedrijf, als het integraal wordt aangepakt:

 • Helder beleid
 • Voorbereiding en ondersteuning van leidinggevenden in deze ‘nieuwe’ rol
 • Voorbereiding en ondersteuning van medewerkers (rechtstreeks of via hun leidinggevenden
 • Borging, Bijstelling en Evaluatiecyclus

Daarnaast is een goede inrichting van gebouw, thuiswerkplekken en devices heel belangrijk. (Dat doen wij niet zelf, we kennen wel goede partijen, die we kunnen aanbevelen.)

Doelgroep en vorm:

Denkt u na over het invoeren van HNW? Schakel hulp in van een expert en wacht daar niet te lang mee.

Wij denken graag met u mee, adviseren en begeleiden MT, leidinggevenden, medewerkers, om HNW succesvol te implementeren.

Mogelijkheden daarbij:

 • Sessie(s) met MT: nut noodzaak en randvoorwaarden van HNW
 • Training van leidinggevenden: Leidinggeven binnen HNW, inclusief interpretatie beleid, mini businessgame, stellingen, sturen en coachen van medewerkers, rollenspel, etc.
 • Workshop aan medewerkers: HNW binnen uw bedrijf, inclusief stellingen, omgaan met kansen en uitdagingen, wat betekent het voor mij?, vrijheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen, etc.

Startbijeenkomst HNW binnen uw bedrijf: Nut en noodzaak, concreet beeld van HNW, regietheater, wat betekent het voor mij?

Presenteren met impact

In een goede presentatie breng je duidelijk je boodschap naar voren en doe je dat zodanig dat je publiek gehoor geeft aan die boodschap!

Met die leidraad als uitgangspunt werken we samen aan het scherp krijgen van de inhoud van de boodschap. Je staat ook stil bij het doel van de presentatie en hoe je dat doel het beste kunt bereiken.

Belangrijke aspecten daarbij:

 • Persoonlijke presentatie (lichaamstaal, oogcontact, gebruik armen/ handen, plaats in de ruimte, etc.)
 • Stemgebruik
 • Hoogrendement boodschappen geven, die de ‘oplossing’ voor het publiek raken
 • Een goede structuur hanteren
 • Interactie!
 • Effectief omgaan met vragen vanuit het publiek en lastige situaties en/ of personen, zoals stoorzenders

In individuele sessies, of in een kleine groep, krijg je heel veel persoonlijke aandacht van diverse experts:

De trainer heeft zelf een jarenlange ervaring in het omgaan met (grote) groepen en bereiken van doelen en interactie tijdens bijeenkomsten van allerlei aard.

Een professioneel stemtrainer oefent met o.a. draagkracht van je stem, intonatie, melodie, resonantie, articulatie, etc.

Met een professioneel trainingsacteur ga je aan de slag met betrekking tot het effectief beantwoorden van vragen uit het publiek en het aangaan van lastige situaties en/ of personen.

Resultaat van de training: heel concrete en persoonlijke handvatten om een presentatie van voorbereiding tot uitvoering op je eigen manier tot een succes te maken! Je wordt niet geforceerd in een bepaalde manier van presenteren. Je ontwikkelt juist je eigen stijl zodanig dat deze zo effectief mogelijk wordt.

Doelgroep:

Van beginnend, tot vergevorderd sprekers (je kiest daarbij de vorm die het meest bij je past)

Vorm:

Individuele training 1 op 1; Masterclass; incompany training; training open inschrijving