Dagvoorzitter/ Gespreksleider


Maak uw bijeenkomst tot een succes door het inzetten van een professioneel dagvoorzitter/ gespreksleider!

Natuurlijk wordt uw bijeenkomst naar waarde van de inhoud geschat. Denk aan de kwaliteit van de sprekers, de toegevoegde waarde van de onderwerpen, interessante lezingen, etc.

Die inhoud komt pas goed over het voetlicht als er voldoende aandacht is voor het professioneel leiden van het proces:

  • scheppen van een goede sfeer
  • interactie met het publiek
  • aanbrengen van een rode draad, plaatsen van de diverse onderdelen in de context van het thema van de dag
  • aandacht besteden aan het belang van het publiek:‘what is in it for me?’
  • regisseren van het proces, bewaken van de tijd
  • introduceren en interviewen van gastsprekers
  • instrueren voor workshoprondes
  • wrap up van de bijeenkomst

Een goede dagvoorzitter leidt dit proces van nature, zodat u zich op de inhoud kunt richten!

Mies & Partners heeft diverse professionele dagvoorzitters. We kijken graag samen met u naar uw wensen en maken de match met de dagvoorzitter end e vorm die het beste bij u past.

Denk ook eens aan een interactieve start van een bijeenkomst door regietheater. Professionele acteurs schetsen een situatie uit uw eigen praktijk. Hierin zijn diverse valkuilen verwerkt. Onder leiding van een ervaren intermediair regisseert het publiek de acteur in de veranderrol zodanig dat er een effectieve versie ontstaat. Altijd met respect voor uw medewerkers uiteraard, vaak wel heel herkenbaar voor hen! Leerzaam, laagdrempelig en met humor….

Gespreksleider, overleg Raad van Toezicht en GMR Scholengroep Rijk van Nijmegen:

Voor Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen verzorgde Claudia Mies de gespreksleiding tijdens strategische sessies tussen RvT, bestuurder, directeuren/ rectoren en GMR over actuele onderwerpen.

Claudia verdiept zich grondig in de organisatie, haar context en de actuele vraagstukken die er spelen. Daardoor is ze een stevige gespreksleider en ontstaat er ook echt een dialoog over de geagendeerde onderwerpen. Claudia leidt de groep op een besliste, duidelijke, vriendelijke en speelse wijze naar een resultaat waar alle betrokkenen tevreden over zijn.

Karin van der Wielen
Lid Raad van Toezicht
i.o.v. Hetsen & Partners

Dagvoorzitter, Symposium HAPWB:

“Claudia Mies heeft als dagvoorzitter gefungeerd op een door ons georganiseerd symposium.

Zij heeft zichzelf bewezen als een zeer vakkundig en integer persoon. Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf was de samenwerking met haar erg prettig.

Claudia neemt de tijd om zich goed voor te bereiden, te verdiepen in de doelgroep en  dat geeft een gevoel van vertrouwen om de gegeven opdracht aan haar over te laten.

Ze is niet alleen heel punctueel, ervaren en professioneel , maar ook een heel aangename persoonlijkheid, met wie  je heel goed kunt samenwerken. Deelnemers waren unaniem enthousiast.”

Prisca Rombouts-Dik
Opleidingsfunctionaris
Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Presentatie Premiere concert The Dutch Ladies Orchestra:

“Claudia Mies is een elegante, charmante verschijning. Zij presenteerde het debuutconcert van het Dutch Ladies Orchestra op 25 April 2015 in theater Vleuterweide te Vleuten op zeer aantrekkelijke wijze, waarbij ze respect had voor publiek, uitvoerenden en de sfeer van de avond. Zij betrok iedere aanwezige bij de avond en was als gastvrouw heel betrokken bij elk onderdeel. Van vele aanwezigen kreeg de organisatie veel lof over de keuze van haar als presentator. 

Door haar nette verschijning, haar vlotte manier van vertellen en haar kennis van zaken wist ze de avond tot een chique geheel te maken. De organisatie van het Dutch Ladies Orchestra zou haar graag terugzien bij haar komende evenementen. Tevens bevelen wij Claudia als warme, bevlogen en betrokken persoonlijkheid graag bij u aan!”

Dick Hesselink
Dirigent en initiatiefnemer The Dutch Ladies Orchestra

Symposium

Congres

Overleg

Overleg Raad van Commissarissen

Interactieve bijeenkomst

Management Meeting

Stuurgroep

Overleg Raad van Advies

Jaarvergadering

Overleg Raad van Bestuur

Overleg Raad van Toezicht

Nieuwjaarsborrel