Over ons


Welkom bij Mies & Partners!


Tijd is een schaars goed. Dat geldt ook voor de tijd die u inzet voor ontwikkeling en opleiding.

Dat realiseren wij ons, dus zetten we voor u geselecteerde experts in die resultaatgericht, praktijkgericht en altijd interactief werken. No nonsens, met humor en met een persoonlijke benadering.

Tussen alle targets, deadlines en termijnen die gehaald moeten worden in, is tijd voor jezelf nemen om jezelf te ontwikkelen pas echte luxe! Daarom maken wij er graag een inspirerende, diepgaande en ook ontspannen ervaring van.

De ‘partners’ binnen Mies & Partners zijn ca. 20 gedreven experts, werkend door heel Nederland: trainers, dagvoorzitters, procesbegeleiders en professionele trainingsacteurs. Vakmanschap en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast werken we persoonlijk en mensgericht. Ontwikkelen kan ook leuk en ontspannen zijn.

De energie die je voelt, wanneer je kunt doen waar je goed in bent, wat je graag doet en wat je ook nog iets oplevert, is goud waard. Dat maakt het leven zoveel prettiger. Dat gunnen we iedereen. Wij werken vanuit dit inzicht en we geven het daarom ook aan als een verzoek beter door iemand anders opgepakt kan worden. Open en eerlijk.

Deze website is er voor u! We zien u graag terug, om met u van gedachten te wisselen over een vraagstuk of opleidingswens en/of we ontmoeten u graag tijdens één van onze opleidingen!

Hartelijke groet,

ClaudiaMies2

Claudia

Mies & Partners wordt geleid door Claudia Mies.

Over haar passie:

‘Hoe groot of klein uw opleiding- of ondersteuningsvraag is, ik vind het iedere keer weer ontzettend leuk om te kijken hoe we samen een zo goed mogelijk resultaat kunnen behalen. Iedereen/ iedere organisatie is weer anders en daarom is maatwerk een must. Ik houd niet van halve oplossingen, dus kijk ik samen met u wat er naast bijvoorbeeld een training nodig is binnen uw organisatie om resultaten te bereiken en te borgen. Professionals en organisaties in hun kracht zetten, dat is mijn passie!’

Over haar team:

‘Ik vind het leuk om met mensen te werken die even gedreven zijn als ik om een goed product te leveren. Daarom heb ik mensen aan me gebonden die gewoon top zijn in hun vakgebied. Voor bijvoorbeeld familierechtadvocaten die effectievere gesprekken met kinderen willen voeren, zet ik een orthopedagoge in met ruime opleidingservaring. De trainingsacteurs die we inzetten, zijn professionals van Hetsen & Visschers (www.hetsen-visschers.nl), met wie ik al meer dan 15 jaar zeer prettig samenwerk. Naast de professionaliteit van mensen in mijn team werk ik vooral met hen samen, omdat ik ze vertrouw en omdat ze als mens gewoon prettig zijn. ’

Over haar achtergrond:

‘Vaak krijg ik de vraag hoe ik vanuit mijn juridische achtergrond de stap heb gemaakt naar dit werk. Na mijn rechtenstudie werkte ik bij diverse organisaties als leidinggevende. Ik merkte daarbij dat mijn focus en passie vooral lag in het stimuleren van medewerkers hun talent in te zetten om gezamenlijke doelstellingen te halen en het organiseren van een setting waarin zij in een flow kwamen om dat te doen. Als trainer, adviseur, procesbegeleider en coach kan ik me daar volledig op richten. Ik weet vanuit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te doen waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt. Wat ik doe, voelt niet als werk, ik krijg er heel veel energie van!’

Lees meer over Claudia’s professionele achtergrond op: LinkedIn

We werken in diverse branches en sectoren: commerciële bedrijven,  overheid, non profitinstellingen, zelfstandigen en ondernemers. Dat is inspirerend voor onszelf en hier hebben onze klanten weer profijt van. Er ontstaat een kruisbestuiving vanuit diverse invalshoeken en we blijven op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen binnen de sectoren.

Bijzondere affiniteit en expertise hebben we opgebouwd in de juridische sector, daar heeft Mies & Partners ook diverse accreditaties voor:

landelijke organisaties voor juridisch advies en sociaal juridische dienstverlening, beschermingsbewindvoerders, bewindvoerders WSNP, advocatuur, notariaat, etc.

‘Verbinden’ is een belangrijke waarde voor ons.

Wat merkt u daarvan?

Ja, soms moet je iets ook spannend houden, dus ontdek dat zelf maar…….

Visie en Aanpak

Waarom?

Het is onze passie om te zien dat personen, professionals, teams en organisaties in beweging komen, enthousiast raken, meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid krijgen om weer een volgende stap te maken.

Hoe?

Wij ondersteunen hen erbij door een concrete analyse te maken van kracht en belemmeringen; hen te motiveren en te coachen om zaken aan te pakken en of te accepteren; belemmerende overtuigingen op te ruimen; het ontwikkelen van vaardigheden; het ontwikkelen van de gewenste houding en gedrag door interventies op mindset en overtuigingen.

Wat?

Dit doen we door experts in te zetten bij:

  • training, interactieve workshops, masterclasses, business games
  • coaching
  • procesbegeleiding, gespreksleiding, dagvoorzitterschap, leiden van interactieve bijeenkomsten en verzorgen van presentaties

Visie op ontwikkeling

Iedereen is goed zoals hij is. We zijn er niet op uit om je te veranderen, omdat je niet goed zou zijn. Wij oordelen niet.

Toch kom je in je werk of privé waarschijnlijk situaties of personen tegen, waarvan je last hebt. Je wilt effectiever zijn of minder last hebben van deze zaken/ personen. Ontdek wat je zelf hiervoor kunt doen of laten. Praktisch en concreet! In onze trainingen, coaching, etc. staat deze gedachte centraal.

We zorgen voor een veilige setting met de focus op wat wél werkt. Het blijkt dat personen dan namelijk sneller tot actie komen en dat de effecten van lange duur zijn. Daarbij confronteren we je op een constructieve manier, of houden je een spiegel voor.

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Hier houden we rekening mee bij de aanpak en de werkvormen. Verder is leren vaak een proces van meerdere kleine stappen maken. Wij helpen je om dat in kaart te brengen en in de praktijk te borgen.

Daarnaast is het nuttig om niet alleen te praten, maar vooral veel te doen! We werken daarom praktijkgericht en interactief. Onze trainers, coaches, procesbegeleiders en acteurs zijn daarbij resultaatgericht. No nonsens. Werk samen met onze professionals, zodat jij je kunt richten op waar je goed in bent!

Metallic-Badge

Training

Coaching

Training on the job

Masterclasses

Businessgames

Dagvoorzitterschap

Procesbegeleiding

Interactieve workshops

Gespreksleiding

Raad van Advies

Mies & Partners heeft specifiek met oog op het aanbod van de advocatuur een Raad van Advies samengesteld met als doelstelling: de inbreng vanuit het beroepenveld zo optimaal mogelijk te kunnen benutten voor o.a. de totstandkoming, evaluatie en continue ontwikkeling van ons aanbod.

Fijn dat zij ons helpen!

De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van:

  • de marktbehoefte, selectie van onderwerpen van het aanbod;
  • inhoud van de opleidingen: aanpak, werkwijze, doelstelling en resultaat, praktijkcasuïstiek, etc.;
  • praktijkgerichtheid van het aanbod en optimale aansluiting bij de doelgroep;
  • de bedrijfsvoering en cursusorganisatie;
  • continue ontwikkeling van het aanbod (in het algemeen en op grond van het bespreken van de evaluaties van deelnemers).

Samenstelling

Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met expertise, diversiteit en persoonlijke eigenschappen van de leden. We zijn zeer verheugd over de huidige bezetting van actieve, betrokken en deskundige leden. Het betreft:

mr. M. Zwennes, advocaat te Amsterdam (Spuistraat 10 Advocaten)

Martijn Zwennes is ruim 25 jaar werkzaam als advocaat in een algemene (sociale) praktijk. Daarnaast is hij al geruime tijd werkzaam als docent gedragsrecht en als advocaat-trainer bij de (oude) Beroepsopleiding advocatuur. Vergelijkbare trainingen geeft hij o.m. bij de DAS en Arag.

mevr. mr. C. van Haaren, advocaat-stagiaire te Tilburg (VDT Advocaten & Mediators).

Carlijn van Haaren is in 2008 afgestudeerd in het privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Zij werkte ruim 5 jaar als docent recht op de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Naast het lesgeven begeleidde zij studenten en stagiaires, was zij coördinator van een onderwijsblok, lid van de Medezeggenschapsraad en was zij lid en secretaris van de Examencommissie van de Paramedische Hogeschool Fontys. Daarnaast was Carlijn betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsprojecten. Medio augustus 2012 is Carlijn als advocaat gestart bij VDT Advocaten & Mediators te Tilburg. Zij richt zich met name op het arbeidsrecht, contractenrecht en algemene voorwaarden, incasso-, ondernemings- en insolventierecht.

mr. N. Ter Haar Romeney, advocaat te Rotterdam (Rischen & Nijhuis)

Nico ter Haar Romeny is een zeer ervaren procesadvocaat. Hij is werkzaam als advocaat sinds 1974. Zijn aandachtsgebieden zijn: het civiele recht (contracten en aansprakelijkheid) en bestuursrecht.  Hij is lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten en is partner van Rischen & Nijhuis, advocaten te Rotterdam (www.rischen-nijhuis.com).

mevr. mr. (M.A.) Breewel-Witteveen, advocaat te Roosendaal (Roosendaal Advocatuur).

Maaike Breewel-Witteveen is vanaf 1997 werkzaam in het juridisch veld en vanaf 2002 als advocaat. In 2007 vestigde zij zich als zelfstandig werkend advocaat in Roosendaal. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en personen- en familierecht.

In de jaren 1997 tot en met 2000 was ze verantwoordelijk voor het inwerken/opleiden van nieuwe juristen bij de FNV en in 2002/2003 was ze betrokken bij het begeleiden van jonge juristen bij het Bureau Rechtshulp Brabant. Regelmatig geeft ze lezingen aan derden, zoals ondernemers, met name op het gebied van het arbeidsrecht.

Certificeringen

Mies & Partners is door NOvA geaccrediteerd als opleidingsinstelling ten behoeve van het onderhouden van de vakbekwaamheid van advocaten Permanente Opleiding.

NOVA

De opleidingen van Mies & Partners zijn door Bureau WSNP geaccrediteerd in het kader van Permanente Educatie voor Bewindvoerders WSNP.

Keurmerk_Educatie-RGB-HR-150x150[1]

De opleidingen van Mies & Partners zijn door Brancheorganisatie PBI geaccrediteerd in het kader van Permanente Educatie voor Bewindvoerders Beschermingsbewind.

BPBI

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Mies & Partners is door CRKBO gecertificeerd als opleidingsinstelling. Hierdoor kunnen wij factureren met vrijstelling van btw.

CRKBO_Instelling