Bent U (al) een gevorderd luisteraar?


Grote kans dat u vindt dat u een goed luisteraar bent! Uit onderzoek blijkt dat we onszelf vaak iets hoger inschatten dan gemiddeld op dit punt…..

Wat is goed luisteren eigenlijk? De meesten antwoorden hierop: zwijgen als de ander aan het woord is; non verbaal laten zien dat je de ander volgt door te knikken en te hummen en exact kunnen herhalen wat de ander heeft gezegd. Toch gaat het veel verder dan dat!

Uit recent onderzoek blijkt dat de kracht van gesprekken vaak zit in hoe goed de gesprekspartners hun luistervaardigheden inzetten. Om echt aansluiting te vinden bij wat de ander bedoelt, is het namelijk belangrijk om te luisteren om de ander te begrijpen in plaats van te luisteren om te reageren! Pas dan ontstaat er begrip, aandacht, respect. Dat is de juiste uitgangspositie om ook bij verschil van mening tot oplossingen te komen.

Gevorderd luisteraars zetten daarom de volgende 3 eigenschappen in tijdens het luisteren:

  • Ze zijn in staat om actief deel te nemen aan het verhaal van de ander, door vragen te stellen ter verduidelijking of vragen waaruit blijkt dat ze de dingen die ze gehoord hebben begrijpen en verwerkt hebben. Ruimte geven én de ander actief ondersteunen om het verhaal duidelijk te vertellen dus.
  • Ze zijn in staat om een veilige omgeving te creëren: dat houdt in dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in wat de ander te zeggen heeft, zonder passief te zijn (lijkt ongeïnteresseerd en roept onrust op) of meteen te reageren met oordelen of eigen meningen (de ander gaat zich verdedigen). Deze aandacht is een ondersteuning voor het zelfvertrouwen van de gesprekspartner. Er ontstaat een sfeer, waarin er vertrouwen komt dat ook lastige onderwerpen aangepakt kunnen worden.
  • Ze zijn in staat een sfeer te creëren van samenwerking: goede luisteraars kunnen het oneens zijn met beweringen van de ander, maar brengen dat zodanig dat de ander zich eerder geholpen voelt dan dat er perse een punt gemaakt moet worden. Dat betekent niet in een hoekje zitten en wachten totdat je de ander kunt betrappen op een fout in zijn redenering. Die eigenschap kan bij debatteren effectief zijn, maar maakt je niet tot een goed luisteraar.

Annemiek Nijman schetst in haar boekje ‘Luisteren dat is toch niet zo moeilijk’, 6 niveaus:

  1. Slechte luisteraars onderbreken anderen steeds en willen alleen hun eigen verhaal kwijt.
  2. Matige luisteraars horen de ander, laten iemand uitpraten, maar nodigen de ander niet uit om meer te vertellen.
  3. Redelijke luisteraars geven de ander ruimte om hun verhaal te doen, vragen om toelichting en houden gesprekken zakelijk en inhoudelijk.
  4. Positieve luisteraars zijn bereid de tijd te nemen om naar de ander te luisteren, komen oprecht en geïnteresseerd over en geven relevante reacties. Ze luisteren vooral naar de informatie zoals die wordt benoemd.
  5. Goede luisteraars nodigen de ander uit tot praten, luisteren open en ontspannen en wisselen echt informatie uit. Zij vragen door naar de kern van het verhaal en houden oog wat er gebeurt met die ander.
  6. Gevorderde luisteraars stellen de ander bovendien op hun gemak en spelen in op behoeftes. Ze bewegen anderen te vertellen wat hen bezighoudt. Ze luisteren met oren en ogen en geven de ander zelfvertrouwen.

Probeer het eens uit, en kijk wat het u oplevert, succes!

Claudia Mies