Professioneel communiceren met medewerkers – Leidinggevenden binnen de advocatuur, studiebelasting 7,5 uur


Inhoud

Leiding geven staat bol van communicatie….. Uw boodschap duidelijk over het voetlicht brengen en zorgen dat er opvolging aan gegeven wordt, is er een voorbeeld van. Maar ook: waardering uitspreken aan medewerkers, zodanig dat gedrag geborgd wordt; het aanspreken van medewerkers op gedrag en houding; het motiveren van medewerkers; duidelijk afspraken maken, die opgevolgd worden; omgaan met weerstand, feedback geven en ontvangen.

Het is prettig als u zich bewust bent van uw kracht in communicatie en weet welke valkuilen u heeft als u onder druk staat. Communiceren is niet iets dat je eenmalig leert en vervolgens niet meer ontwikkelt. Ontdek in deze training weer nieuwe inzichten en concrete handvatten om meer regie te krijgen, uw invloed te vergroten, de band met medewerkers te versterken, meer draagvlak te krijgen, lastige gesprekken om te buigen, etc.

 

Aanpak en werkwijze

Op een interactieve en luchtige manier worden de basisprincipes en valkuilen van effectief communiceren als kader voor de training in beeld gebracht. Vervolgens gaat u samen met de experttrainer en de professioneel training acteur praktijkgericht aan de slag met de hierboven genoemde onderwerpen. Belangrijk uitgangspunt is een communicatie waarbij er echt contact en aansluiting is met de medewerker en waarbij u als leidinggevende invloed heeft. Aan de hand van eigen praktijksituaties krijgt u een persoonlijke Masterclass.

U ontvangt relevant materiaal in digitale vorm kosteloos toegestuurd na afloop van de training.

 

 

Opleidingspunten

U ontvangt 7 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

Naast dat u werkzaam bent als advocaat, zijn er verder geen speciale eisen m.b.t. aanvangsniveau. U heeft bij voorkeur enige ervaring als leidinggevende.

De studiebelasting is 7 uur, exclusief ca. 30 minuten voorbereidingstijd, namelijk inzichtelijk maken wat u tijdens de training wilt ontwikkelen.

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

Omgaan met boosheid en agressie – Advocatuur


Inhoud

In contact met uw cliënten, of wederpartij, kan het voorkomen dat u als advocaat verbale agressie tegenkomt.

Niet iedere vorm van agressie is hetzelfde. Om adequaat te reageren is het van belang te weten met welke vorm van agressie u te maken heeft. U leert in deze training welke vormen van agressie er zijn en welk gedrag u kunt toepassen of juist beter achterwege kunt laten om de situatie hanteerbaar te houden. Het is namelijk goed om boosheid en persoonlijk gerichte agressie van elkaar te kunnen onderscheiden.

De training richt zich op het voorkomen van, herkennen van en omgaan met boosheid, verbaal agressief, manipulerend en/ of bedreigend gedrag. Deze training is niet gericht op fysiek geweld, wel geven we hiervoor algemene tips vanuit onderzoek, literatuur en ervaringen.

Onderwerpen die we interactief en praktijkgericht met u oefenen en behandelen:

 • achtergronden van agressie en de verschillende vormen van agressief gedrag
 • zelfkennis en zelfsturing als u terecht komt in een situatie onder druk
 • effectieve basishouding om agressie te voorkomen en te de-escaleren
 • interpreteren van non verbaal gedrag van de ander en van jezelf
 • schakelen in communicatieniveaus om aansluiting met de cliënt te bereiken
 • meeveren en begrip tonen op maat
 • grenzen stellen
 • herkennen van ongewenst en onaanvaardbaar gedrag
 • ombuigen of beëindigen van lastige gesprekken

De basis van effectief de-escaleren is, dat u bewust kunt handelen, ook in situaties waarin u zelf onder spanning staat. We besteden op een laagdrempelige manier aandacht aan de bewustwording van signalen die u voelt als er lichte spanning/ irritatie optreedt. U krijgt tips om uw eigen spanning vervolgens te beïnvloeden en deze werkbaar te houden. U kunt dat meteen in de praktijk brengen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u in spannende situaties bewust handelt in plaats van dat u wordt meegezogen in de negatieve energie van de ander!

U vergroot uw vaardigheden in het kader van omgaan met agressie en voelt u daardoor beter voorbereid op lastige situaties. U kunt gedrag toepassen om agressie te voorkomen of om te buigen en voelt u daardoor zekerder en meer ontspannen in uw werk. Deze training is heel persoonlijk, u heeft na afloop goed zicht op wat u effectief doet en u krijgt concrete tips om valkuilen te vermijden.

 

Aanpak en werkwijze

Deze interactieve en praktijkgerichte training volgt u in een kleine groep met collega advocaten. De trainer en trainingsacteur zijn zeer ervaren op het gebied van omgaan met agressie. Zij zorgen voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat u optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties. U ontvangt uiteraard ook een praktisch naslagwerkje, dat u in digitale vorm kosteloos krijgt toegestuurd na afloop van de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze training ontvangt u 6 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

Naast dat u werkzaam bent als advocaat, zijn er verder geen speciale eisen m.b.t. aanvangsniveau.

De studiebelasting is 6 uur, exclusief ca. 30 minuten voorbereidingstijd, namelijk inzichtelijk maken wat u tijdens de training wilt ontwikkelen.

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Advocatuur


Inhoud

Deze Masterclass is met name bedoeld voor advocaten die te maken hebben met cliënten met psychiatrische ziektebeelden. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Wat is een effectieve houding in contact met hen? Hoe krijgt u aansluiting en voorkomt u miscommunicatie? U de-escaleert u het gesprek met hen, als de gemoederen hoog oplopen?

In deze interactieve en praktijkgerichte Masterclass krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van grensoverschrijdend gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
 • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
 • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

 

Aanpak en werkwijze

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen. U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

Situationeel Leidinggeven – leidinggevenden binnen advocatuur


Inhoud

Als leidinggevende binnen de advocatuur geeft u o.a. leiding aan hoog opgeleide medewerkers. Professionals die doorgaans weten wat ze doen en waar ze voor staan. En die op sommige gebieden ook moeten samenwerken, een boodschap van het kantoor dienen uit te stralen, moeten ontwikkelen op allerlei gebieden. Hoe geeft u effectief sturing aan hen?

Herkent u van uzelf een voorkeurstijl: stuurt u veel, of geeft u vooral coachend leiding? Er is geen goed of fout. Het is alleen wel zaak om de stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie en de taakvolwassenheid van de medewerker. U merkt wellicht ook dat sturen en instrueren bij de ene medewerker wel zinvol is en dat u de andere medewerker juist vooral veel ruimte moet geven en los moet laten. Als u dit heel bewust en op maat kunt toepassen, dan heeft u meer effect en meer invloed! U voorkomt ook irritatie en frustratie bij medewerkers en bij uzelf.

In deze interactieve training gaan we uitgebreid in op Situationeel leidinggeven als instrument om medewerkers in hun taakvolwassenheid op welk gebied dan ook te laten groeien. U leert herkennen in welke fase van taakvolwassenheid een medeweker zit. En op basis daarvan past u de meest effectieve manier van leidinggeven toe. U ontdekt wat uw eigen voorkeurstijl van leiding geven is. Vervolgens gaan we praktijkgericht oefenen met eigen casuïstiek en de diverse stijlen van leidinggeven. U heeft daarna meer handvatten gekregen om effectief leiding te geven aan bijvoorbeeld:

Een medewerker die moeite heeft met het eigen maken van een bepaalde werkwijze.

Een medewerker die minder gemotiveerd lijkt.

Een medewerker die heel zelfstandig werkt en een beetje uitgekeken is op het werk.

Een medewerker die onzeker gedrag vertoont om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Een medewerker die zich niets aantrekt van zijn leidinggevende.

Een medewerker met hoge ambities.

 

Aanpak en werkwijze

In een kleine groep met collegae uit de branche werkt u deze dag samen met een experttrainer en een professioneel training acteur. Met een interactieve oefening starten we met het herkennen van de aspecten rondom taakvolwassenheid van medewerkers en de stijl van leidinggeven die daarbij het meest effectief is. De theorie van het model van Situationeel leidinggeven komt praktijkgericht aan bod. U krijgt veel gelegenheid om te oefenen, het liefst met voorbeelden uit uw eigen praktijk.

U ontvangt relevant materiaal tijdens de training.

U kunt deze training ook afnemen in de speciale module van 3 trainingen met betrekking tot leidinggeven en professioneel communiceren met medewerkers. De twee andere modules zijn: verzuimgesprekken voeren en professioneel communiceren met medewerkers. U ontvangt dan een korting van 10% over het totaalbedrag.

Opleidingspunten

U ontvangt als advocaat voor deze training 7 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Masterclass Effectief Communiceren – Advocatuur


Inhoud

Op een effectieve manier gesprekken voeren met cliënten is soms best een klus. Was iedere cliënt maar in staat om kort en bondig zijn verhaal te doen, snel van begrip en gericht op een goed inhoudelijk resultaat…… De regie om het beste uit een gesprek te halen ligt in uw handen.

Hoe stuurt u het gesprek, neemt u de regie, schakelt u over op een ander kanaal, wanneer het gesprek niet loopt? Hoe gaat u om met een emotionele cliënt? Hoe kunt u een veeleisende cliënt tot orde roepen? Hoe doorbreekt u een gesprek dat zichzelf steeds herhaalt?

En wellicht staat er het voorbeeld, waar u in de praktijk mee worstelt nog niet eens bij…? Breng het in tijdens deze Masterclass en ontdek met de trainer en de training acteur welke tools u op het gebied van vaardigheden, houding en gedrag kunt toevoegen aan uw communicatie skills. Ook het zien en meedenken over casus van uw collega’s levert vaak nieuwe inzichten en ervaringen op.

 

Aanpak en werkwijze

De Masterclass is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Stemkracht – Advocatuur


Inhoud

Uw stem is een krachtig communicatiemiddel. Het kleurt de inhoud van uw boodschap en zorgt er in hoge mate voor of anderen open staan voor die boodschap en er opvolging aan geven (of niet….). U kunt met uw stem empathie uitstralen, de ander op zijn gemak stellen, contact leggen. U kunt nadruk leggen op een belangrijk punt, de regie nemen, aandacht trekken en vasthouden. U kunt ook afstand nemen, de drempel voor contact verhogen, etc.

In uw werk als advocaat komt u diverse situaties tegen, waarbij effectief stemgebruik van belang is. Denk aan 1 op 1 gesprekken, pleiten, vergaderingen, presentaties.

Bent u nieuwsgierig of u uw stem optimaal benut? Ontdek de mogelijkheden van uw stem!

Aanpak en werkwijze

In deze interactieve Masterclass krijgt u een stemanalyse van een professioneel stemtrainer. De aspecten die hierbij aan bod komen zijn o.a.: de draagkracht van uw stem, volume, melodie, articulatie, intonatie. U krijgt te horen wat effectief gaat en waar u winst kunt boeken. Vervolgens gaan we daarmee met praktische oefeningen aan de slag. Aan deze oefeningen kunt u ook thuis een vervolg geven. Indien gewenst, kunt u de hulp van de stemtrainer ook nog inschakelen in 1 op 1 vervolgsessies.

 

Opleidingspunten

U ontvangt voor deze Masterclass 3 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

Samenwerking met Pieternel Dijkstra


We zitten als professionals soms zo vast in het idee dat we van alles moeten, dat we bijna vergeten dat we zelf kunnen kiezen wat we met ons leven en werk willen doen. Snel opeenvolgende veranderingen in je werk, werkdruk, werken met cliënten met negatieve emoties, steeds weer het visitekaartje moeten zijn: allemaal zaken die bij je werk horen en die een wissel kunnen trekken op je motivatie en bevlogenheid.

Tegelijkertijd is dit de realiteit en horen deze dingen bij je werk. Hoe ga je hiermee om, zodat je gemotiveerd en bevlogen blijft, je langer productief kunt doorwerken en je minder last hebt van stress?

Pieternel Dijkstra, sociaal psycholoog en bekend van haar boeken en bijdrages aan tijdschriften, zoals Psychologie Magazine, schreef hier een boek over: Mindfulness op het werk. Een praktisch boek vol tips en inzichten hoe je op een slimme manier met gedachten, emoties en stress kunt omgaan. De ruimte die dan ontstaat, zorgt ervoor dat je (weer) contact kunt maken met je waarden binnen je werk. Het werk wordt weer van jou, in plaats van dat je wordt opgeslokt door de hectiek van alledag!

Pieternel verzorgt voor Mies & Partners trainingen, workshops en lezingen over dit onderwerp. Op 4 oktober (advocatuur) en op 14 november (bewindvoerders) a.s. geeft zij 1-daagse trainingen open inschrijving. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Geïnteresseerd in dit onderwerp en benieuwd naar de mogelijkheden (met PO/PE punten) voor jezelf/ het kantoor? We horen je graag!

Advocaten en Bewindvoerders kunnen zich door middel van onderstaande button alvast aanmelden voor een voor-inschrijving. Binnenkort wordt de aanmelding opengesteld en met een voor-inschrijving heb je voorrang!

Neem contact op >