Omgaan met boosheid en agressie – Bewindvoerders


Inhoud

Het komt helaas regelmatig voor dat u in uw werkzaamheden te maken krijgt met cliënten die zich boos of zelfs agressief gedragen of uiten. Boosheid van cliënten kan niet altijd voorkomen worden. Boosheid is een emotie en kan je niet verbieden… Het is een onderdeel van uw werk om als professional hierop te reageren en de boosheid om te buigen naar een situatie waarin u het samen weer over de inhoud kunt hebben.

Persoonlijk gerichte agressie is een ander verhaal wat ons betreft. Dit is een uitingsvorm van de ander, die niet bij de gewone uitvoering van het werk hoort. Hier wordt een grens overschreden door de ander.

Om adequaat te reageren is het van belang te weten met welke vorm van boosheid of agressie u te maken heeft. Natuurlijk is dat niet altijd direct duidelijk. U leert welke vormen van boosheid en agressie er zijn en welk gedrag u kunt toepassen of juist beter achterwege kunt laten om de situatie hanteerbaar te houden.

De training richt zich op het voorkomen van, herkennen van en omgaan met verbaal agressief, manipulerend en/ of bedreigend gedrag. Deze training is niet gericht op fysiek geweld, wel geven we hiervoor algemene tips vanuit onderzoek, literatuur en ervaringen.

Onderwerpen die we interactief en praktijkgericht met u oefenen en behandelen:

 • achtergronden van agressie en de verschillende vormen van agressief gedrag
 • zelfkennis en zelfsturing als u terecht komt in een situatie onder druk
 • effectieve basishouding om agressie te voorkomen en te de-escaleren
 • interpreteren van non verbaal gedrag van de ander en van jezelf
 • schakelen in communicatieniveaus om aansluiting met de cliënt te bereiken
 • meeveren en begrip tonen op maat
 • grenzen stellen
 • herkennen van ongewenst en onaanvaardbaar gedrag
 • ombuigen of beëindigen van lastige gesprekken

De basis van effectief de-escaleren is, dat u bewust kunt handelen, ook in situaties waarin u zelf onder spanning staat. We besteden op een laagdrempelige manier aandacht aan de bewustwording van signalen die u voelt als er lichte spanning/ irritatie optreedt. U krijgt tips om uw eigen spanning vervolgens te beïnvloeden en deze werkbaar te houden! U kunt dat meteen in de praktijk brengen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u in spannende situaties bewust handelt in plaats van dat u wordt meegezogen in de negatieve energie van de ander.

U vergroot uw vaardigheden in het kader van omgaan met agressie en voelt u daardoor beter voorbereid op lastige situaties. U kunt gedrag toepassen om agressie te voorkomen of om te buigen en voelt u daardoor zekerder en meer ontspannen in uw werk. Deze training is heel persoonlijk, u heeft na afloop goed zicht op wat u effectief doet en u krijgt concrete tips om valkuilen te vermijden.

 

Aanpak en werkwijze

Deze interactieve en praktijkgerichte training volgt u in een kleine groep met collega bewindvoerders. De trainer en training acteur zijn zeer ervaren op het gebied van omgaan met agressie. Zij zorgen voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat u optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties. U ontvangt uiteraard ook een praktisch naslagwerkje, dat u er in de praktijk weer eens op na kunt slaan.

 

PE Punten

Voor deze training ontvangt u 6 PE Punten

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Bewindvoerders


Inhoud

Als beschermingsbewindvoerder en ook als bewindvoerder WSNP heeft u waarschijnlijk ook cliënten, die met een psychiatrisch ziektebeeld te maken hebben. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Hoe krijgt u een goede aansluiting met hen? Hoe voorkomt u miscommunicatie? Hoe lukt het om uw doelen in het bewind te behalen en de cliënt mee te krijgen?

Het is niet zo dat cliënten met psychiatrische ziektebeelden per definitie lastig gedrag of zelfs agressie vertonen. Wel is er in de communicatie vaak eerder kans op ruis. En vanuit ruis in communicatie staat vaak de relatie onder druk.

In deze interactieve en praktijkgerichte training krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
 • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
 • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen.

U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Met specifieke oefeningen krijgt u zicht op welk gedrag van de ander u triggert en u leert wat u kunt doen om dan de spanning werkbaar te houden en de aansluiting met de cliënt te behouden.

Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Aanpak en werkwijze

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur, die in de middag aansluit, heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

PE Punten

Voor deze training ontvangt u 8 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onder aan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

1 op 1 Persoonlijke Training – Bewindvoerders


Inhoud

Dit is luxe…..een dagdeel werken 1 op 1 met een trainer! Luxe in die zin, dat u alle persoonlijke aandacht krijgt voor zaken die u in uw werk op het gebied van persoonlijke effectiviteit en professionele vaardigheden tegenkomt. In alle rust weer eens even stil staan bij wat er goed gaat en waar u nog effectiever in wilt worden.

Denk aan bijvoorbeeld:

 • Ik wil richting collega’s en netwerkpartners sterker in mijn schoenen staan.
 • Cliënten lopen met me weg. Ik zit tot over mijn oren in het werk en voel me het manusje van alles. Hoe krijg ik het minder druk?
 • Ik merk dat mijn gesprekken over het algemeen heel lang duren, ik vind het bot om cliënten af te kappen in een persoonlijk verhaal. Hoe kan ik dit aanpakken?
 • Ik wil leren omgaan met mijn eigen irritatie richting bepaalde cliënten.
 • Ik wil aan het einde van de dag meer energie hebben.
 • Ik raak afgestompt van verhalen over persoonlijk leed. Ik wil medeleven kunnen tonen, maar het lukt me niet meer.
 • Ik wil me krachtiger kunnen presenteren in de rechtbank.
 • Ik heb een aantal keren te maken gehad met agressie op het werk. Ik merk dat ik angstig ben als ik naar een nieuwe cliënt op huisbezoek ga.

Wat is uw uitdaging?

Aanpak en werkwijze

Op basis van de intake gaan we in deze interactieve persoonlijke sessie samen aan de slag.  Met gebruik van diverse praktische oefeningen, modellen of technieken specifiek gericht op u, zodat er snel concrete tips en handvatten komen. Oefenen met vaardigheden is nuttig, vaardigheden inslijpen door er de passende overtuiging en houding bij aan te nemen is pas echt zinvol! Dus, blijken er belemmerende overtuigingen te zijn, die handelen in de praktijk in de weg staan, dan pakken we die ook aan.

U brengt in wat voor u het meest relevant is. De trainer wijst u mogelijk op andere punten die in het contact met u opvallen.

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

Deze training kunt u in overleg met ons op een eigen gekozen datum volgen! 

De 1 op 1 training kunt u volgen op onze prettige locatie in Breda. Of de trainer komt naar u toe. In dat geval worden er reiskosten van €0, 30 per km in rekening gebracht. We kunnen uiteraard ook online werken.

 

PE Punten

Voor deze 1 op 1 training ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS

 

Interesse in deze training? U kunt zicht direct aanmelden via de button onder aan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Masterclass Effectief Communiceren – Bewindvoerders


Inhoud

Uw werk staat bol van communicatie. Gelukkig gaat dit vaak prettig en effectief. Soms ervaart u daarbij situaties of type sanieten/ cliënten/ netwerkpartners, waarbij u merkt dat de communicatie stokt, u komt in een eindeloze discussie, de ander blijft hangen in emotie, de toon wordt grimmig, etc.

Speciaal voor u en uw collega’s uit het werkveld is er deze Masterclass. In een kleine groep kunt u aan de trainer en de professioneel training acteur situaties voorleggen, waarin u effectiever wilt zijn. We gaan dan samen op een interactieve en praktijkgerichte manier aan de slag met deze onderwerpen.

Voorbeelden van leerwensen:

 • ik wil niet meer (eindeloos) in discussie, hoe voorkom ik dat ik mijn boodschap steeds blijf herhalen?
 • hoe kan ik emoties van mijn cliënten beter reguleren tijdens een gesprek?
 • hoe pak ik de regie van het gesprek terug, als ik merk dat de ander zich dominant opstelt? Hoe onderbreek ik iemand die uitweidt over een persoonlijke situatie?
 • hoe bevorder ik de financiële zelfredzaamheid?
 • hoe beïnvloed ik iemand die keer op keer zich niet aan de afspraak houdt?

 

Aanpak en werkwijze

De training is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

PE Punten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

 

Interesse in deze training? U kunt zich meteen aanmelden via de button onderaan deze pagina. De betaling vindt later per factuur plaats.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Een Krachtige Uitstraling – Bewindvoerders


Inhoud

Win aan zeggingskracht door een (nog) krachtige(re) uitstraling te ontwikkelen. Stemgebruik, lichaamstaal en de mate waarin u de regie pakt in contact met anderen bepalen hoe u overkomt op de ander en de invloed die u kunt uitoefenen in (lastige) situaties.

In contact met cliënten/ sanieten, de rechtbank en schuldeisers is het belangrijk om uw doel te behalen en de ander mee te krijgen, duidelijk aan te geven wat wel of niet kan, etc. Daarbij is het niet prettig als de ander over u heen walst, de touwtjes in handen neemt en u zichzelf buiten spel voelt staan.

Na een persoonlijke analyse van de manier waarop u overkomt op anderen en uw zeggingskracht, werkt u tijdens de training gericht aan uw eigen verbeterpunten, zoals:

 • Zelfverzekerde lichaamstaal in plaats van een onderdanige lichaamshouding
 • Beinvloeden van spanningssignalen, die zichtbaar zijn en uw uitstraling minder krachtig maken
 • Vergroten van de draagkracht van uw stem, werken aan volume, intonatie, articulatie, melodie, resonantie
 • Weglaten van ‘twijfeltaal’
 • Regie nemen op een manier die bij u past
 • Zelfbeeld en zelfsturing

Aanpak en werkwijze

De workshop is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. Bij de indruk die u maakt, gaat het vanzelfsprekend niet over ‘goed of fout’. De trainers benadrukken de positieve punten die u laat zien en geven concrete en praktische tips om verder te ontwikkelen. ‘Je hoeft niet te veranderen als mens, je voegt iets toe, waardoor je jouw invloed vergroot.’ De workshop wordt gegeven door een professioneel stemtrainer en een expert trainer op het gebied van (persoonlijke) presentatie en communicatie.

U ontvangt praktische informatie over de onderwerpen in beknopte vorm als naslagwerk tijdens de workshop.

PE Punten

U ontvangt voor deze workshop 3 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

Interesse in deze workshop? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. De factuur ontvangt u later.

Tip: dit onderwerp is ook zeer geschikt voor een persoonlijke 1 op 1 sessie!

Intervisie voor Bewindvoerders WSNP


Inhoud

In uw werk als bewindvoerder WSNP maakt u regelmatig ingewikkelde en/ of lastige situaties met cliënten mee. Het is geen makkelijke materie en doelgroep waar u mee werkt en dat vergt steeds opnieuw veerkracht, flexibiliteit en juist ook uw rug recht houden en mensen wijzen op eigen verantwoordelijkheden, etc.

In beroepen met een dergelijk intensief contact met cliënten in andere sectoren, is supervisie en intervisie vaak een standaard instrument voor personeel. Het doel van intervisie is om sterker te worden in het aanpakken van situaties in het werk. Dit doe je door anderen te helpen een eigen en effectieve manier te vinden om iets aan te pakken. En natuurlijk word je zelf door de andere collega’s in de intervisiegroep ook geholpen hierbij.

Diverse onderwerpen uit je eigen praktijk kunnen de revue passeren: financieel zelfredzaam maken van cliënten, omgaan met lastig gedrag van cliënten, timemanagement, effectief communiceren met rechtbank, ethische dilemma’s, etc. Centraal staat dus uw eigen houding en gedrag als professional. De inhoud van het werk komt in casuïstiek mogelijk voorbij, maar hierop ligt niet de nadruk.

Het resultaat is vaak dat je met veel concrete tips op eigen casuïstiek naar huis gaat. Bovendien is het prettig te zien dat andere bewindvoerders ook tegen dingen aanlopen en weer een net iets andere aanpak hebben, die inspirerend kan zijn.

 

Aanpak en werkwijze

De intervisie vindt plaats in een kleine groep van maximaal 4 bewindvoerders. Dit kan een wisselende groep en eenmalig zijn, of er ontstaat een vaste groep, die vaker bij elkaar komt.

De intervisie wordt methodisch geleid door een professional. Zij ziet erop toe dat de intervisie volgens de methodiek plaatsvindt. Indien gewenst geeft zij na afloop van de ronde ook tips.

Iedere deelnemer bereidt aan de hand van een aantal gerichte vragen voorafgaand input voor. Per ronde is er een inbrenger. De anderen bevragen de inbrenger op de situatie en de leervraag. Vervolgens wordt de inbrenger aangespoord om zelf tot een oplossing te komen. De inbrenger geeft aan wat hem/haar daarbij het meeste aanspreekt. Eventueel volgt er nog een adviesronde en worden indrukken gedeeld. Iedere deelnemer komt aan bod als inbrenger.

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

PE Punten

Voor deze intervisie ontvangt u 4 PE punten.

Let op: alleen opengesteld voor bewindvoerders WSNP; geaccrediteerd door Bureau WSNP

 

Interesse in deze training? U kunt zich meteen aanmelden via de button onderaan deze pagina. De betaling vindt later per factuur plaats.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Samenwerking met Pieternel Dijkstra


We zitten als professionals soms zo vast in het idee dat we van alles moeten, dat we bijna vergeten dat we zelf kunnen kiezen wat we met ons leven en werk willen doen. Snel opeenvolgende veranderingen in je werk, werkdruk, werken met cliënten met negatieve emoties, steeds weer het visitekaartje moeten zijn: allemaal zaken die bij je werk horen en die een wissel kunnen trekken op je motivatie en bevlogenheid.

Tegelijkertijd is dit de realiteit en horen deze dingen bij je werk. Hoe ga je hiermee om, zodat je gemotiveerd en bevlogen blijft, je langer productief kunt doorwerken en je minder last hebt van stress?

Pieternel Dijkstra, sociaal psycholoog en bekend van haar boeken en bijdrages aan tijdschriften, zoals Psychologie Magazine, schreef hier een boek over: Mindfulness op het werk. Een praktisch boek vol tips en inzichten hoe je op een slimme manier met gedachten, emoties en stress kunt omgaan. De ruimte die dan ontstaat, zorgt ervoor dat je (weer) contact kunt maken met je waarden binnen je werk. Het werk wordt weer van jou, in plaats van dat je wordt opgeslokt door de hectiek van alledag!

Pieternel verzorgt voor Mies & Partners trainingen, workshops en lezingen over dit onderwerp. Op 4 oktober (advocatuur) en op 14 november (bewindvoerders) a.s. geeft zij 1-daagse trainingen open inschrijving. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Geïnteresseerd in dit onderwerp en benieuwd naar de mogelijkheden (met PO/PE punten) voor jezelf/ het kantoor? We horen je graag!

Advocaten en Bewindvoerders kunnen zich door middel van onderstaande button alvast aanmelden voor een voor-inschrijving. Binnenkort wordt de aanmelding opengesteld en met een voor-inschrijving heb je voorrang!

Neem contact op >