Omgaan met boosheid en agressie – Bewindvoerders


Inhoud

Het komt helaas regelmatig voor dat u in uw werkzaamheden te maken krijgt met cliënten die zich boos of zelfs agressief gedragen of uiten. Boosheid van cliënten kan niet altijd voorkomen worden. Boosheid is een emotie en kan je niet verbieden… Het is een onderdeel van uw werk om als professional hierop te reageren en de boosheid om te buigen naar een situatie waarin u het samen weer over de inhoud kunt hebben.

Persoonlijk gerichte agressie is een ander verhaal wat ons betreft. Dit is een uitingsvorm van de ander, die niet bij de gewone uitvoering van het werk hoort. Hier wordt een grens overschreden door de ander.

Om adequaat te reageren is het van belang te weten met welke vorm van boosheid of agressie u te maken heeft. Natuurlijk is dat niet altijd direct duidelijk. U leert welke vormen van boosheid en agressie er zijn en welk gedrag u kunt toepassen of juist beter achterwege kunt laten om de situatie hanteerbaar te houden.

De training richt zich op het voorkomen van, herkennen van en omgaan met verbaal agressief, manipulerend en/ of bedreigend gedrag. Deze training is niet gericht op fysiek geweld, wel geven we hiervoor algemene tips vanuit onderzoek, literatuur en ervaringen.

Onderwerpen die we interactief en praktijkgericht met u oefenen en behandelen:

  • achtergronden van agressie en de verschillende vormen van agressief gedrag
  • zelfkennis en zelfsturing als u terecht komt in een situatie onder druk
  • effectieve basishouding om agressie te voorkomen en te de-escaleren
  • interpreteren van non verbaal gedrag van de ander en van jezelf
  • schakelen in communicatieniveaus om aansluiting met de cliënt te bereiken
  • meeveren en begrip tonen op maat
  • grenzen stellen
  • herkennen van ongewenst en onaanvaardbaar gedrag
  • ombuigen of beëindigen van lastige gesprekken

De basis van effectief de-escaleren is, dat u bewust kunt handelen, ook in situaties waarin u zelf onder spanning staat. We besteden op een laagdrempelige manier aandacht aan de bewustwording van signalen die u voelt als er lichte spanning/ irritatie optreedt. U krijgt tips om uw eigen spanning vervolgens te beïnvloeden en deze werkbaar te houden! U kunt dat meteen in de praktijk brengen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u in spannende situaties bewust handelt in plaats van dat u wordt meegezogen in de negatieve energie van de ander.

U vergroot uw vaardigheden in het kader van omgaan met agressie en voelt u daardoor beter voorbereid op lastige situaties. U kunt gedrag toepassen om agressie te voorkomen of om te buigen en voelt u daardoor zekerder en meer ontspannen in uw werk. Deze training is heel persoonlijk, u heeft na afloop goed zicht op wat u effectief doet en u krijgt concrete tips om valkuilen te vermijden.

 

Aanpak en werkwijze

Deze interactieve en praktijkgerichte training volgt u in een kleine groep met collega bewindvoerders. De trainer en training acteur zijn zeer ervaren op het gebied van omgaan met agressie. Zij zorgen voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat u optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties. U ontvangt uiteraard ook een praktisch naslagwerkje, dat u er in de praktijk weer eens op na kunt slaan.

 

PE Punten

Voor deze training ontvangt u 6 PE Punten

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >