Omgaan met Laaggeletterdheid bij Cliënten-Bewindvoerders ONLINE


In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.
In de populatie van cliënten binnen Bewindvoering ligt dit percentage hoger.

Slecht of niet kunnen lezen en schrijven levert veel problemen in communicatie op, ook binnen bewindvoering. Dat heb je als bewindvoerder in je eigen praktijk vast ook regelmatig gemerkt: waarom belt de cliënt mij nu alweer hierover, dat staat toch duidelijk in de email; waarom krijg ik die stukken nou niet toegestuurd van deze cliënt, ik heb daar al zo vaak om verzocht, etc.!

Programma van deze training:
1) Informatie over laaggeletterdheid: wat is het, hoe vaak komt het voor, bij welke bevolkingsgroepen, etc.

2) Nagaan van zogenoemde sleutelmomenten in jouw dienstverlening: wanneer hebben deze cliënten mogelijk moeite om info tot zich te nemen?
3) Het herkennen van signalen van laaggeletterdheid bij cliënten
4) Het op een veilige manier bespreekbaar maken van laaggeletterdheid bij de cliënt teneinde de werkrelatie werkbaar te maken
5) Omgaan met gevoelens van schaamte bij de cliënt
6) Communiceren met cliënten met laaggeletterdheid: hoe dan wel?! Inclusief duidelijk communiceren, normaliseren en terugvraagmethode
7) Kanalen om cliënten op weg te helpen naar het zoeken van hulp en ontwikkeling van hun geletterdheid

Deze training wordt gegeven door een experttrainer. Zij heeft zelf veel ervaring met het trainen van dit onderwerp. Cindy kan daarbij ook gedrag laten zien en oefeningen faciliteren. Op een leuke en interactieve manier wordt jouw kennis en inzicht verhoogd. Met haar kan je jouw eigen praktijksituaties simuleren. Je gaat naar huis met een hele andere kijk op jouw cliënten en met hele concrete handvatten om de communicatie met cliënten die laaggeletterd zijn sterk te verbeteren!

Je ontvangt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake en als afterbite ontvang je een beknopte handout.

De training vindt online plaats op 2 dagdelen. Dat worden in overleg vastgesteld.

De training vindt in 2022 online plaats gedurende twee dagdelen en levert je 8 PE Punten op. De kosten zijn 475,- Euro (BTW tarief is 0%, i.v.m. onze CRKBO certificering). De groepsgrootte is maximaal 8 bewindvoerders.
Voor deze training ontvang je 8 PE Punten, geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS.

Ook te boeken in company (en fysiek) op andere data!

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.
Heeft u een vraag over deze training?
Neem contact op >

Mindfulness op het werk-Bewindvoerders ONLINE


In de drukke praktijk van jou als bewindvoerder kan het zo maar gebeuren dat je stress en of spanning ervaart. Je bent hard aan het werk en voelt daarbij dat je lichaam en geest moe raken, toch ga je door. Hoe kom je uit de stress-spiraal en wat kan je heel concreet doen om meer grip te krijgen op je werk en het contact met anderen?

In deze training staat centraal hoe je als bewindvoerder met praktische oefeningen bewuster kunt handelen, zodat je bijvoorbeeld negatieve stress kunt ombuigen naar ontspanning en balans, je beter kunt focussen en concentreren, je beter kunt luisteren zonder af te dwalen en je minder handelt vanuit de automatische piloot. Je krijgt meer grip en regie op werkzaamheden en vergroot daarmee je mentale belastbaarheid.

De aandachtsgebieden van de training:
1. Minder stress ervaren
2. Bewustere keuzes maken die goed voor je zijn (in tijden van stress)
3. Adequater op mensen reageren

In de training worden technieken uit wetenschappelijk gefundeerde methodieken ingezet, zoals Mindfulness en ACT.
Programma op hoofdlijnen:
• Welkom en introductie van elkaar en het programma
• Oefeningen ter kennismaking met het onderwerp
• Kennis en theorie over Mindfulness op het werk op een hele interactieve manier, inclusief filmpjes en oefeningen
• Inzicht d.m.v. oefeningen in eigen stress-signalen, inzicht in wat jij in de dagelijkse praktijk ervaart als factoren die stress en spanning veroorzaken
• Oefeningen om uit de stress-spiraal te komen, o.a. door cognitieve defusie
• Je keuzemogelijkheden verruimen en bewust handelen, beter concentreren
• Oefenen met casuïstiek uit de praktijk, met cliënten, collega’s en/of netwerk
• Borging, evaluatie en afronding

Vertaling van theorie en oefeningen naar je dagelijkse praktijk en borging staan gedurende de hele dag centraal.

Deze training wordt verzorgd door expert trainer en Bianca Oostland. Zij heeft een eigen GZ Praktijk, zij heeft ervaring met opleiden o.a. aan de Hanzenhogeschool Groningen. Zij zorgt voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat je optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties.
Voor Mies & Partners traint Bianca o.a. ook de juridisch medewerkers van het Juridisch Loket en in company bij diverse bewindvoerderskantoren in heel Nederland.

De training vindt ONLINE plaats. Data in overleg.
De training duurt twee dagdelen en levert je 8 PE Punten op. De kosten zijn 475,- Euro (BTW tarief is 0%, i.v.m. onze CRKBO certificering).  Kleine groep!

Voor deze training ontvang je 8 PE Punten, geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

Ook te boeken in company (en fysiek) op andere data!

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.
Heeft u een vraag over deze training?
Neem contact op >

Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Bewindvoerders


Inhoud

Als beschermingsbewindvoerder en ook als bewindvoerder WSNP heeft u waarschijnlijk ook cliënten, die met een psychiatrisch ziektebeeld te maken hebben. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Hoe krijgt u een goede aansluiting met hen? Hoe voorkomt u miscommunicatie? Hoe lukt het om uw doelen in het bewind te behalen en de cliënt mee te krijgen?

Het is niet zo dat cliënten met psychiatrische ziektebeelden per definitie lastig gedrag of zelfs agressie vertonen. Wel is er in de communicatie vaak eerder kans op ruis. En vanuit ruis in communicatie staat vaak de relatie onder druk.

In deze interactieve en praktijkgerichte training krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
  • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
  • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen.

U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Met specifieke oefeningen krijgt u zicht op welk gedrag van de ander u triggert en u leert wat u kunt doen om dan de spanning werkbaar te houden en de aansluiting met de cliënt te behouden.

Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Aanpak en werkwijze

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur, die in de middag aansluit, heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

PE Punten

Voor deze training ontvangt u 8 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onder aan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Masterclass Effectief Communiceren – Bewindvoerders


Inhoud

Uw werk staat bol van communicatie. Gelukkig gaat dit vaak prettig en effectief. Soms ervaart u daarbij situaties of type sanieten/ cliënten/ netwerkpartners, waarbij u merkt dat de communicatie stokt, u komt in een eindeloze discussie, de ander blijft hangen in emotie, de toon wordt grimmig, etc.

Speciaal voor u en uw collega’s uit het werkveld is er deze Masterclass. In een kleine groep kunt u aan de trainer en de professioneel training acteur situaties voorleggen, waarin u effectiever wilt zijn. We gaan dan samen op een interactieve en praktijkgerichte manier aan de slag met deze onderwerpen.

Voorbeelden van leerwensen:

  • ik wil niet meer (eindeloos) in discussie, hoe voorkom ik dat ik mijn boodschap steeds blijf herhalen?
  • hoe kan ik emoties van mijn cliënten beter reguleren tijdens een gesprek?
  • hoe pak ik de regie van het gesprek terug, als ik merk dat de ander zich dominant opstelt? Hoe onderbreek ik iemand die uitweidt over een persoonlijke situatie?
  • hoe bevorder ik de financiële zelfredzaamheid?
  • hoe beïnvloed ik iemand die keer op keer zich niet aan de afspraak houdt?

 

Aanpak en werkwijze

De training is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

PE Punten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

 

Interesse in deze training? U kunt zich meteen aanmelden via de button onderaan deze pagina. De betaling vindt later per factuur plaats.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >