Omgaan met Laaggeletterdheid bij Cliënten-Bewindvoerders ONLINE


In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.
In de populatie van cliënten binnen Bewindvoering ligt dit percentage hoger.

Slecht of niet kunnen lezen en schrijven levert veel problemen in communicatie op, ook binnen bewindvoering. Dat heb je als bewindvoerder in je eigen praktijk vast ook regelmatig gemerkt: waarom belt de cliënt mij nu alweer hierover, dat staat toch duidelijk in de email; waarom krijg ik die stukken nou niet toegestuurd van deze cliënt, ik heb daar al zo vaak om verzocht, etc.!

Programma van deze training:
1) Informatie over laaggeletterdheid: wat is het, hoe vaak komt het voor, bij welke bevolkingsgroepen, etc.

2) Nagaan van zogenoemde sleutelmomenten in jouw dienstverlening: wanneer hebben deze cliënten mogelijk moeite om info tot zich te nemen?
3) Het herkennen van signalen van laaggeletterdheid bij cliënten
4) Het op een veilige manier bespreekbaar maken van laaggeletterdheid bij de cliënt teneinde de werkrelatie werkbaar te maken
5) Omgaan met gevoelens van schaamte bij de cliënt
6) Communiceren met cliënten met laaggeletterdheid: hoe dan wel?! Inclusief duidelijk communiceren, normaliseren en terugvraagmethode
7) Kanalen om cliënten op weg te helpen naar het zoeken van hulp en ontwikkeling van hun geletterdheid

Deze training wordt gegeven door een experttrainer. Zij heeft zelf veel ervaring met het trainen van dit onderwerp. Cindy kan daarbij ook gedrag laten zien en oefeningen faciliteren. Op een leuke en interactieve manier wordt jouw kennis en inzicht verhoogd. Met haar kan je jouw eigen praktijksituaties simuleren. Je gaat naar huis met een hele andere kijk op jouw cliënten en met hele concrete handvatten om de communicatie met cliënten die laaggeletterd zijn sterk te verbeteren!

Je ontvangt voorafgaand aan de training een schriftelijke intake en als afterbite ontvang je een beknopte handout.

De training vindt online plaats op 2 dagdelen. Dat worden in overleg vastgesteld.

De training vindt in 2022 online plaats gedurende twee dagdelen en levert je 8 PE Punten op. De kosten zijn 475,- Euro (BTW tarief is 0%, i.v.m. onze CRKBO certificering). De groepsgrootte is maximaal 8 bewindvoerders.
Voor deze training ontvang je 8 PE Punten, geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS.

Ook te boeken in company (en fysiek) op andere data!

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.
Heeft u een vraag over deze training?
Neem contact op >

Masterclass Effectief Communiceren – Bewindvoerders


Inhoud

Uw werk staat bol van communicatie. Gelukkig gaat dit vaak prettig en effectief. Soms ervaart u daarbij situaties of type sanieten/ cliënten/ netwerkpartners, waarbij u merkt dat de communicatie stokt, u komt in een eindeloze discussie, de ander blijft hangen in emotie, de toon wordt grimmig, etc.

Speciaal voor u en uw collega’s uit het werkveld is er deze Masterclass. In een kleine groep kunt u aan de trainer en de professioneel training acteur situaties voorleggen, waarin u effectiever wilt zijn. We gaan dan samen op een interactieve en praktijkgerichte manier aan de slag met deze onderwerpen.

Voorbeelden van leerwensen:

  • ik wil niet meer (eindeloos) in discussie, hoe voorkom ik dat ik mijn boodschap steeds blijf herhalen?
  • hoe kan ik emoties van mijn cliënten beter reguleren tijdens een gesprek?
  • hoe pak ik de regie van het gesprek terug, als ik merk dat de ander zich dominant opstelt? Hoe onderbreek ik iemand die uitweidt over een persoonlijke situatie?
  • hoe bevorder ik de financiële zelfredzaamheid?
  • hoe beïnvloed ik iemand die keer op keer zich niet aan de afspraak houdt?

 

Aanpak en werkwijze

De training is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

PE Punten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

 

Interesse in deze training? U kunt zich meteen aanmelden via de button onderaan deze pagina. De betaling vindt later per factuur plaats.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >