Professioneel communiceren met medewerkers – Leidinggevenden binnen de advocatuur, studiebelasting 7,5 uur


Inhoud

Leiding geven staat bol van communicatie….. Uw boodschap duidelijk over het voetlicht brengen en zorgen dat er opvolging aan gegeven wordt, is er een voorbeeld van. Maar ook: waardering uitspreken aan medewerkers, zodanig dat gedrag geborgd wordt; het aanspreken van medewerkers op gedrag en houding; het motiveren van medewerkers; duidelijk afspraken maken, die opgevolgd worden; omgaan met weerstand, feedback geven en ontvangen.

Het is prettig als u zich bewust bent van uw kracht in communicatie en weet welke valkuilen u heeft als u onder druk staat. Communiceren is niet iets dat je eenmalig leert en vervolgens niet meer ontwikkelt. Ontdek in deze training weer nieuwe inzichten en concrete handvatten om meer regie te krijgen, uw invloed te vergroten, de band met medewerkers te versterken, meer draagvlak te krijgen, lastige gesprekken om te buigen, etc.

 

Aanpak en werkwijze

Op een interactieve en luchtige manier worden de basisprincipes en valkuilen van effectief communiceren als kader voor de training in beeld gebracht. Vervolgens gaat u samen met de experttrainer en de professioneel training acteur praktijkgericht aan de slag met de hierboven genoemde onderwerpen. Belangrijk uitgangspunt is een communicatie waarbij er echt contact en aansluiting is met de medewerker en waarbij u als leidinggevende invloed heeft. Aan de hand van eigen praktijksituaties krijgt u een persoonlijke Masterclass.

U ontvangt relevant materiaal in digitale vorm kosteloos toegestuurd na afloop van de training.

 

 

Opleidingspunten

U ontvangt 7 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

Naast dat u werkzaam bent als advocaat, zijn er verder geen speciale eisen m.b.t. aanvangsniveau. U heeft bij voorkeur enige ervaring als leidinggevende.

De studiebelasting is 7 uur, exclusief ca. 30 minuten voorbereidingstijd, namelijk inzichtelijk maken wat u tijdens de training wilt ontwikkelen.

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

1 op 1 Persoonlijke training – Advocatuur, studiebelasting 4,5 uur


Inhoud

Dit is luxe…..een dagdeel werken 1 op 1 met een trainer! Luxe in die zin, dat u alle persoonlijke aandacht krijgt voor zaken die u in uw werk op het gebied van persoonlijke effectiviteit en vaardigheden tegenkomt. In alle rust weer eens even stil staan bij wat er goed gaat en waar u nog effectiever in wilt worden.

Denk aan bijvoorbeeld:

  • Ik wil richting collega’s en netwerkpartners sterker in mijn schoenen staan.
  • Ik merk dat mijn gesprekken over het algemeen heel lang duren, ik vind het bot om cliënten af te kappen in een persoonlijk verhaal. Hoe kan ik dit aanpakken?
  • Ik wil leren omgaan met mijn eigen irritatie richting bepaalde cliënten.
  • Ik wil aan het einde van de dag meer energie hebben.
  • Ik heb last van collega’s met haantjes gedrag.
  • Ik wil me krachtiger kunnen presenteren in de rechtbank.
  • Ik heb een aantal keren te maken gehad met agressie op het werk. Ik merk dat ik me minder sterk voel bij cliënten met een grote mond.

Wat is uw uitdaging?

Aanpak en werkwijze

Op basis van de intake gaan we in deze interactieve persoonlijke sessie samen aan de slag.  Met gebruik van diverse praktische oefeningen, modellen of technieken specifiek gericht op u, zodat er snel concrete tips en handvatten komen. Oefenen met vaardigheden is nuttig, vaardigheden inslijpen door er de passende overtuiging en houding bij aan te nemen is pas echt zinvol! Dus, blijken er belemmerende overtuigingen te zijn, die handelen in de praktijk in de weg staan, dan pakken we die ook aan.

U brengt in wat voor u het meest relevant is. De trainer wijst u mogelijk op andere punten die in het contact met u opvallen.

U ontvangt relevant materiaal in digitale vorm kosteloos toegestuurd na afloop van de training.

 

Deze training kunt u in overleg met ons inplannen op een door u gekozen datum!

De 1 op 1 training kunt u volgen op onze prettige locatie in Breda. Of de trainer komt naar u toe. In dat geval worden er reiskosten van €0, 30 per km in rekening gebracht. Uiteraard kunnen we ook online met elkaar werken.

 

Opleidingspunten en overige informatie

Voor deze 1 op 1 training ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

Naast dat u werkzaam bent als advocaat, zijn er verder geen speciale eisen m.b.t. aanvangsniveau.

De studiebelasting is 4 uur, exclusief ca. 30 minuten voorbereidingstijd, namelijk inzichtelijk maken wat u tijdens de training wilt inbrengen.

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Advocatuur


Inhoud

Deze Masterclass is met name bedoeld voor advocaten die te maken hebben met cliënten met psychiatrische ziektebeelden. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Wat is een effectieve houding in contact met hen? Hoe krijgt u aansluiting en voorkomt u miscommunicatie? U de-escaleert u het gesprek met hen, als de gemoederen hoog oplopen?

In deze interactieve en praktijkgerichte Masterclass krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van grensoverschrijdend gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
  • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
  • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

 

Aanpak en werkwijze

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen. U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Effectief Communiceren – Advocatuur


Inhoud

Op een effectieve manier gesprekken voeren met cliënten is soms best een klus. Was iedere cliënt maar in staat om kort en bondig zijn verhaal te doen, snel van begrip en gericht op een goed inhoudelijk resultaat…… De regie om het beste uit een gesprek te halen ligt in uw handen.

Hoe stuurt u het gesprek, neemt u de regie, schakelt u over op een ander kanaal, wanneer het gesprek niet loopt? Hoe gaat u om met een emotionele cliënt? Hoe kunt u een veeleisende cliënt tot orde roepen? Hoe doorbreekt u een gesprek dat zichzelf steeds herhaalt?

En wellicht staat er het voorbeeld, waar u in de praktijk mee worstelt nog niet eens bij…? Breng het in tijdens deze Masterclass en ontdek met de trainer en de training acteur welke tools u op het gebied van vaardigheden, houding en gedrag kunt toevoegen aan uw communicatie skills. Ook het zien en meedenken over casus van uw collega’s levert vaak nieuwe inzichten en ervaringen op.

 

Aanpak en werkwijze

De Masterclass is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.