Omgaan met boosheid en agressie – Advocatuur


Inhoud

In contact met uw cliënten, of wederpartij, kan het voorkomen dat u als advocaat verbale agressie tegenkomt.

Niet iedere vorm van agressie is hetzelfde. Om adequaat te reageren is het van belang te weten met welke vorm van agressie u te maken heeft. U leert in deze training welke vormen van agressie er zijn en welk gedrag u kunt toepassen of juist beter achterwege kunt laten om de situatie hanteerbaar te houden. Het is namelijk goed om boosheid en persoonlijk gerichte agressie van elkaar te kunnen onderscheiden.

De training richt zich op het voorkomen van, herkennen van en omgaan met boosheid, verbaal agressief, manipulerend en/ of bedreigend gedrag. Deze training is niet gericht op fysiek geweld, wel geven we hiervoor algemene tips vanuit onderzoek, literatuur en ervaringen.

Onderwerpen die we interactief en praktijkgericht met u oefenen en behandelen:

 • achtergronden van agressie en de verschillende vormen van agressief gedrag
 • zelfkennis en zelfsturing als u terecht komt in een situatie onder druk
 • effectieve basishouding om agressie te voorkomen en te de-escaleren
 • interpreteren van non verbaal gedrag van de ander en van jezelf
 • schakelen in communicatieniveaus om aansluiting met de cliënt te bereiken
 • meeveren en begrip tonen op maat
 • grenzen stellen
 • herkennen van ongewenst en onaanvaardbaar gedrag
 • ombuigen of beëindigen van lastige gesprekken

De basis van effectief de-escaleren is, dat u bewust kunt handelen, ook in situaties waarin u zelf onder spanning staat. We besteden op een laagdrempelige manier aandacht aan de bewustwording van signalen die u voelt als er lichte spanning/ irritatie optreedt. U krijgt tips om uw eigen spanning vervolgens te beïnvloeden en deze werkbaar te houden. U kunt dat meteen in de praktijk brengen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u in spannende situaties bewust handelt in plaats van dat u wordt meegezogen in de negatieve energie van de ander!

U vergroot uw vaardigheden in het kader van omgaan met agressie en voelt u daardoor beter voorbereid op lastige situaties. U kunt gedrag toepassen om agressie te voorkomen of om te buigen en voelt u daardoor zekerder en meer ontspannen in uw werk. Deze training is heel persoonlijk, u heeft na afloop goed zicht op wat u effectief doet en u krijgt concrete tips om valkuilen te vermijden.

 

Aanpak en werkwijze

Deze interactieve en praktijkgerichte training volgt u in een kleine groep met collega advocaten. De trainer en trainingsacteur zijn zeer ervaren op het gebied van omgaan met agressie. Zij zorgen voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat u optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties. U ontvangt uiteraard ook een praktisch naslagwerkje, dat u in digitale vorm kosteloos krijgt toegestuurd na afloop van de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze training ontvangt u 6 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA

Naast dat u werkzaam bent als advocaat, zijn er verder geen speciale eisen m.b.t. aanvangsniveau.

De studiebelasting is 6 uur, exclusief ca. 30 minuten voorbereidingstijd, namelijk inzichtelijk maken wat u tijdens de training wilt ontwikkelen.

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan de pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Advocatuur


Inhoud

Deze Masterclass is met name bedoeld voor advocaten die te maken hebben met cliënten met psychiatrische ziektebeelden. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Wat is een effectieve houding in contact met hen? Hoe krijgt u aansluiting en voorkomt u miscommunicatie? U de-escaleert u het gesprek met hen, als de gemoederen hoog oplopen?

In deze interactieve en praktijkgerichte Masterclass krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van grensoverschrijdend gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
 • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
 • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

 

Aanpak en werkwijze

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen. U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

Masterclass Effectief Communiceren – Advocatuur


Inhoud

Op een effectieve manier gesprekken voeren met cliënten is soms best een klus. Was iedere cliënt maar in staat om kort en bondig zijn verhaal te doen, snel van begrip en gericht op een goed inhoudelijk resultaat…… De regie om het beste uit een gesprek te halen ligt in uw handen.

Hoe stuurt u het gesprek, neemt u de regie, schakelt u over op een ander kanaal, wanneer het gesprek niet loopt? Hoe gaat u om met een emotionele cliënt? Hoe kunt u een veeleisende cliënt tot orde roepen? Hoe doorbreekt u een gesprek dat zichzelf steeds herhaalt?

En wellicht staat er het voorbeeld, waar u in de praktijk mee worstelt nog niet eens bij…? Breng het in tijdens deze Masterclass en ontdek met de trainer en de training acteur welke tools u op het gebied van vaardigheden, houding en gedrag kunt toevoegen aan uw communicatie skills. Ook het zien en meedenken over casus van uw collega’s levert vaak nieuwe inzichten en ervaringen op.

 

Aanpak en werkwijze

De Masterclass is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

Opleidingspunten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 punten PO, niet juridisch.

Geaccrediteerd door NOvA.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.