Mindfulness op het werk-Bewindvoerders ONLINE


In de drukke praktijk van jou als bewindvoerder kan het zo maar gebeuren dat je stress en of spanning ervaart. Je bent hard aan het werk en voelt daarbij dat je lichaam en geest moe raken, toch ga je door. Hoe kom je uit de stress-spiraal en wat kan je heel concreet doen om meer grip te krijgen op je werk en het contact met anderen?

In deze training staat centraal hoe je als bewindvoerder met praktische oefeningen bewuster kunt handelen, zodat je bijvoorbeeld negatieve stress kunt ombuigen naar ontspanning en balans, je beter kunt focussen en concentreren, je beter kunt luisteren zonder af te dwalen en je minder handelt vanuit de automatische piloot. Je krijgt meer grip en regie op werkzaamheden en vergroot daarmee je mentale belastbaarheid.

De aandachtsgebieden van de training:
1. Minder stress ervaren
2. Bewustere keuzes maken die goed voor je zijn (in tijden van stress)
3. Adequater op mensen reageren

In de training worden technieken uit wetenschappelijk gefundeerde methodieken ingezet, zoals Mindfulness en ACT.
Programma op hoofdlijnen:
• Welkom en introductie van elkaar en het programma
• Oefeningen ter kennismaking met het onderwerp
• Kennis en theorie over Mindfulness op het werk op een hele interactieve manier, inclusief filmpjes en oefeningen
• Inzicht d.m.v. oefeningen in eigen stress-signalen, inzicht in wat jij in de dagelijkse praktijk ervaart als factoren die stress en spanning veroorzaken
• Oefeningen om uit de stress-spiraal te komen, o.a. door cognitieve defusie
• Je keuzemogelijkheden verruimen en bewust handelen, beter concentreren
• Oefenen met casuïstiek uit de praktijk, met cliënten, collega’s en/of netwerk
• Borging, evaluatie en afronding

Vertaling van theorie en oefeningen naar je dagelijkse praktijk en borging staan gedurende de hele dag centraal.

Deze training wordt verzorgd door expert trainer en Bianca Oostland. Zij heeft een eigen GZ Praktijk, zij heeft ervaring met opleiden o.a. aan de Hanzenhogeschool Groningen. Zij zorgt voor een veilige setting en een ontspannen sfeer, zodat je optimaal kunt leren en oefenen met eigen praktijksituaties.
Voor Mies & Partners traint Bianca o.a. ook de juridisch medewerkers van het Juridisch Loket en in company bij diverse bewindvoerderskantoren in heel Nederland.

De training vindt ONLINE plaats. Data in overleg.
De training duurt twee dagdelen en levert je 8 PE Punten op. De kosten zijn 475,- Euro (BTW tarief is 0%, i.v.m. onze CRKBO certificering).  Kleine groep!

Voor deze training ontvang je 8 PE Punten, geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

Ook te boeken in company (en fysiek) op andere data!

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.
Heeft u een vraag over deze training?
Neem contact op >

Omgaan met cliënten met psychiatrische ziektebeelden – Bewindvoerders


Inhoud

Als beschermingsbewindvoerder en ook als bewindvoerder WSNP heeft u waarschijnlijk ook cliënten, die met een psychiatrisch ziektebeeld te maken hebben. Dat ziektebeeld kan heel divers zijn en verschillende uitingsvormen aannemen. Hoe krijgt u een goede aansluiting met hen? Hoe voorkomt u miscommunicatie? Hoe lukt het om uw doelen in het bewind te behalen en de cliënt mee te krijgen?

Het is niet zo dat cliënten met psychiatrische ziektebeelden per definitie lastig gedrag of zelfs agressie vertonen. Wel is er in de communicatie vaak eerder kans op ruis. En vanuit ruis in communicatie staat vaak de relatie onder druk.

In deze interactieve en praktijkgerichte training krijgt u inzicht in de hoofdkenmerken van gedrag van cliënten waarbij mogelijk sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • Personen die problemen hebben in relaties tot anderen: ‘persoonlijkheidsstoornissen’. Denk aan mensen met narcistische, borderline of antisociale problematiek.
 • Personen die in de war zijn: achterdochtig, psychotisch, etc.
 • Een restcategorie, hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met ADHD of een autistische stoornis, personen met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijk beperkten.

U krijgt naast de inhoudelijke informatie van de trainer ook handvatten hoe je het beste kunt omgaan met grensoverschrijdend gedrag van hen.

U bent zich daarbij bewust van uw eigen houding en gedrag, het fysieke territorium, etc. Met specifieke oefeningen krijgt u zicht op welk gedrag van de ander u triggert en u leert wat u kunt doen om dan de spanning werkbaar te houden en de aansluiting met de cliënt te behouden.

Dit oefent u met een professioneel training acteur, de nadruk ligt hierbij op wat werkt en wat werkt er zeker niet. Deze module gaat dus verder dan alleen kennisvergaring: u oefent ook hoe u effectief kunt omgaan met deze cliënten.

U weet welke basishouding en gesprekstechnieken belangrijk zijn en past deze toe. U voelt zich in de dagelijkse praktijk zekerder als u te maken krijgt met klanten met grensoverschrijdend gedrag t.g.v. psychiatrische ziektebeelden.

Aanpak en werkwijze

Deze module wordt verzorgd door een expert trainer op het gebied van omgaan met personen met psychiatrische ziektebeelden. Zij heeft veel ervaring met het opleiden van professionals op dit gebied. Ook de training acteur, die in de middag aansluit, heeft veel ervaring met deze doelgroep.

U ontvangt een handige reader tijdens de training.

PE Punten

Voor deze training ontvangt u 8 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS.

 

Interesse in deze training? U kunt zich direct aanmelden via de button onder aan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

1 op 1 Persoonlijke Training – Bewindvoerders


Inhoud

Dit is luxe…..een dagdeel werken 1 op 1 met een trainer! Luxe in die zin, dat u alle persoonlijke aandacht krijgt voor zaken die u in uw werk op het gebied van persoonlijke effectiviteit en professionele vaardigheden tegenkomt. In alle rust weer eens even stil staan bij wat er goed gaat en waar u nog effectiever in wilt worden.

Denk aan bijvoorbeeld:

 • Ik wil richting collega’s en netwerkpartners sterker in mijn schoenen staan.
 • Cliënten lopen met me weg. Ik zit tot over mijn oren in het werk en voel me het manusje van alles. Hoe krijg ik het minder druk?
 • Ik merk dat mijn gesprekken over het algemeen heel lang duren, ik vind het bot om cliënten af te kappen in een persoonlijk verhaal. Hoe kan ik dit aanpakken?
 • Ik wil leren omgaan met mijn eigen irritatie richting bepaalde cliënten.
 • Ik wil aan het einde van de dag meer energie hebben.
 • Ik raak afgestompt van verhalen over persoonlijk leed. Ik wil medeleven kunnen tonen, maar het lukt me niet meer.
 • Ik wil me krachtiger kunnen presenteren in de rechtbank.
 • Ik heb een aantal keren te maken gehad met agressie op het werk. Ik merk dat ik angstig ben als ik naar een nieuwe cliënt op huisbezoek ga.

Wat is uw uitdaging?

Aanpak en werkwijze

Op basis van de intake gaan we in deze interactieve persoonlijke sessie samen aan de slag.  Met gebruik van diverse praktische oefeningen, modellen of technieken specifiek gericht op u, zodat er snel concrete tips en handvatten komen. Oefenen met vaardigheden is nuttig, vaardigheden inslijpen door er de passende overtuiging en houding bij aan te nemen is pas echt zinvol! Dus, blijken er belemmerende overtuigingen te zijn, die handelen in de praktijk in de weg staan, dan pakken we die ook aan.

U brengt in wat voor u het meest relevant is. De trainer wijst u mogelijk op andere punten die in het contact met u opvallen.

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

Deze training kunt u in overleg met ons op een eigen gekozen datum volgen! 

De 1 op 1 training kunt u volgen op onze prettige locatie in Breda. Of de trainer komt naar u toe. In dat geval worden er reiskosten van €0, 30 per km in rekening gebracht. We kunnen uiteraard ook online werken.

 

PE Punten

Voor deze 1 op 1 training ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en HORUS

 

Interesse in deze training? U kunt zicht direct aanmelden via de button onder aan deze pagina. Betaling volgt later per factuur.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >

 

Intervisie voor Bewindvoerders, begeleid door professional ONLINE


Al jaren bereikt ons vanuit het werkveld de vraag om begeleide intervisie te organiseren: nu is het ook geaccrediteerd met PE Punten!

Je hebt samen met collega’s bewindvoerders dit jaar 4 intervisie bijeenkomsten (in 2022 online). Deze intervisiebijeenkomsten die 3 uur duren, worden begeleid door een ervaren experttrainer van Mies & Partners, Gorry Cleven. Zij heeft een speciale online omgeving ter beschikking waarop je inlogt en ook diverse achtergrondinformatie kunt vinden over intervisie en het nut ervan. De groepsgrootte van de intervisiegroep is 4-6 personen.

Gorry begeleidt al jarenlang intervisiegroepen in diverse sectoren. De winst van intervisie is leren van elkaar. Het is zo waardevol om niet steeds het wiel zelf uit te hoeven vinden. Je kunt zoveel uitwisselen, leren en aanscherpen bij elkaar.

Deze intervisie kan gaan over zowel inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met bewindvoering, als ook over communicatie en samenwerkingsdilemma’s met cliënten, hun begeleiders, rechtbank, etc.

Tijdens de eerste bijeenkomst is er uiteraard ruimte om kennis te maken en wordt de werkwijze toegelicht. Je hoeft jezelf niet bezig te houden met het leiden van de bijeenkomst en de planning, je kunt jezelf richten op jouw inbreng en de inbreng van collega’s!

Schrijf je nu in!

Meld je alvast aan voor een groep, voor wie we de data nog gaan plannen: bij een groepje van 4-6 deelnemers plannen we de 4 bijeenkomsten van dit jaar in overleg in! Je kunt uiteraard ook zelf een groepje formeren en je dan aanmelden.

Je ontvangt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een inlogcode voor het online platform. Je kunt hierop interessante achtergrondinformatie en filmpjes bekijken over intervisie.

Je ontvangt voor deze reeks van intervisiebijeenkomsten 12 PE punten.

De kosten voor deze 4 intervisie bijeenkomsten bedragen in totaal per persoon €750,- tegen 0% BTW in verband met de CRKBO registratie van Mies & Partners. Indien het je lukt om zelf een groepje van 5 of 6 deelnemers aan te leveren krijgt iedere deelnemer een korting van 10%.

Masterclass Effectief Communiceren – Bewindvoerders


Inhoud

Uw werk staat bol van communicatie. Gelukkig gaat dit vaak prettig en effectief. Soms ervaart u daarbij situaties of type sanieten/ cliënten/ netwerkpartners, waarbij u merkt dat de communicatie stokt, u komt in een eindeloze discussie, de ander blijft hangen in emotie, de toon wordt grimmig, etc.

Speciaal voor u en uw collega’s uit het werkveld is er deze Masterclass. In een kleine groep kunt u aan de trainer en de professioneel training acteur situaties voorleggen, waarin u effectiever wilt zijn. We gaan dan samen op een interactieve en praktijkgerichte manier aan de slag met deze onderwerpen.

Voorbeelden van leerwensen:

 • ik wil niet meer (eindeloos) in discussie, hoe voorkom ik dat ik mijn boodschap steeds blijf herhalen?
 • hoe kan ik emoties van mijn cliënten beter reguleren tijdens een gesprek?
 • hoe pak ik de regie van het gesprek terug, als ik merk dat de ander zich dominant opstelt? Hoe onderbreek ik iemand die uitweidt over een persoonlijke situatie?
 • hoe bevorder ik de financiële zelfredzaamheid?
 • hoe beïnvloed ik iemand die keer op keer zich niet aan de afspraak houdt?

 

Aanpak en werkwijze

De training is interactief en praktijkgericht. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat er getraind wordt in een kleine groep. De trainer coacht zowel op vaardigheden als ook op een diepere laag daaronder: uw (belemmerende) overtuigingen en drijfveren, waarom u bepaalde dingen doet/ niet doet. De training acteur is laagdrempelig en goed ingevoerd in de branche.

U krijgt een helder zicht op uw kracht en valkuilen. Samen wordt er gekeken naar een effectieve aanpak en u ontvangt daarbij concrete en praktische tips die meteen uitvoerbaar zijn. Dit is een heel persoonlijke training!

U ontvangt relevant materiaal in beknopte vorm tijdens de training.

 

PE Punten

Voor deze Masterclass ontvangt u 4 PE punten.

Geaccrediteerd door Bureau WSNP en Horus.

 

Interesse in deze training? U kunt zich meteen aanmelden via de button onderaan deze pagina. De betaling vindt later per factuur plaats.

 

Heeft u een vraag over deze training?

Neem contact op >