Pilot Multiproblematiek RvR van start!


De Raad voor Rechtsbijstand werkt aan een interessante pilot Multiproblematiek. Door middel van het vroegtijdig signaleren en vaststellen van multiproblematiek bij klanten die zich melden bij de eerstelijns dienstverlening van het Juridisch Loket, gevolgd door een verwijzing met warme overdracht van gegevens naar juridische, maatschappelijke en financiële hulpverlenende organisaties wordt gestreefd naar een duurzame, meer structurele oplossing.

Wij zijn erg blij met de opdracht om medewerkers van de pilot te gaan trainen op het gebied van de Gespreksvaardigheden, die hierbij komen kijken. Hoe krijg je een klant bereid om zoveel persoonlijke informatie te delen? Hoe breng je structuur aan in een gesprek, waar heel veel info op tafel komt? Hoe pak je de regie? Hoe ga je om met schaamte en ontkenning van het probleem door de klant.

Namens Mies & Partners trainen Gabrielle en Jette de komende maand medewerkers van het Juridisch Loket in Utrecht en Groningen. Succes gewenst! We hopen erop dat de pilot slaagt en er een landelijke uitrol komt van deze werkwijze. Dit is nu echt een voorbeeld van integrale aanpak, die duurzaam is en waar mensen echt mee geholpen worden. Chapeau RvR, en met name Angelique van der Arend en Linda Strating- van der Grint, de drijvende krachten achter deze pilot.